Konferencja w muzeum

W muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyło się kolokwium zatytułowane “Konteksty etnograficzne”, na którym próbowano zrozumieć religijność Polaków i podjęto dyskusję o współczesnej religijności, tradycji i kulturze ludowej.

Zebranych w Muzeum gości witał dyrektor muzeum – Jan Książek, a inauguracyjny wykład przedstawił Krzysztof Piątkowski, który w swoim wystąpieniu wprowadził zebranych do tematyki wzajemnych relacji kultury ludowej i religii.

Prelegentami byli przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi oraz Fundacji “Po Staremu” w Łodzi.

Rozważali oni przypadki sakralizacji przestrzeni miejskiej (prof. Anna Niedźwiedź, prof. Monika Golonka-Czajkowska), kultu maryjnego i świętych (Stanisława Trebunia-Staszel, Robert Dzięcielski), religijności kierowców (Bartosz Arkuszewski), eksponowania i opisywania sacrum (Tomasz Spychała, Jarosław Eichstaedt).

Po konferencji została zaprezentowana książka Ludowy wizerunek Jezusa Chrystusa, autorstwa J. Eichstaedta.