Matko życia, Maryjo

Matko życia, Maryjo,
Matko moich narodzin z niewoli grzechu,
Powstania ze snu śmierci, która sprawiasz,
Że budzącemu się człowiekowi
Jaśnieje Chrystus.

Weź moje życie
Weź woje życie w swe dłonie
i proszę,
Powiedz Ojcu Niebieskiemu,
Że jeszcze jedno małe serce,
Pragnie żyć, jak Jego Syn.