Matko, która nas znasz

Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź.

Z wszystkich niewiast wybrana –
przyjdź i drogę wskaż.
Córko ludu Bożego
do Syna Twego nas prowadź.

Służebnico pokorna
pokój światu daj
Królowo ognisk rodzinnych
Dziewico, wzorze prostoty
Oblubienico cieśli

Królowo narodu naszego
Uciśnionych nadziejo
Światło łaknących prawdy

Pociecho ludu biednego
Pani wszelkiej radości
Matko tkliwego serca

Dziewico, Matko Chrystusa
Dziewico, Matko Kościoła
Dziewico, Matko ludzi

Matko, przez Syna nam dana
Matko, która nas słuchasz
Ty nas zawsze rozumiesz.