Matka, która pod krzyżem stała

Jeśli masz chwile smutne w swym życiu powierz się Matce.
Kiedy rozpacz rozpiera twe serce ofiaruj się Jej.
Matce, która pod krzyżem stała, Matce, która się z Synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory, cierpienie znieść ci pomoże.
Ona Matka, która pod krzyżem stała, Matka, która się z Synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory, cierpienie znieść ci pomoże.
Kiedy ruszasz w daleką wędrówkę, powierz się Matce.
Gdy na szlaku zaskoczy cię burza, ofiaruj się Jej.
Matce, która pod krzyżem stała, Matce, która się z Synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory, cierpienie znieść ci pomoże.
Ona Matka, która pod krzyżem stała, Matka, która się z Synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory, cierpienie znieść ci pomoże.

Jeśli zgubisz swą drogę do Boga, powierz się Matce.

Gdy w twym serce znów gości trwoga, ofiaruj się Jej.
Matce, która pod krzyżem stała, Matce, która się z Synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory, cierpienie znieść ci pomoże.
Ona Matka, która pod krzyżem stała, Matka, która się z Synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory, cierpienie znieść ci pomoże.