Maryjo, weź mnie za rękę!

W moim sercu wyrósł krzyż,
Który życie daje mi,
On przyprowadził mnie do Ciebie,
O Panie tylko Ty
Możesz odbudować mój dom.

Maryjo, weź mnie za rękę,
Podprowadź pod Twego syna,
Przyciśnij mnie do drewna,
Niech spłynie Krew i mnie oczyści.