Jezus, Najwyższe Imię

Jezus, najwyższe Imię,
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju,
Emmanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn, umiłowany.
Zgładził grzech, Baranek na wieki,
królów Król i panów Pan.