Hymn etiopski

Chleb niebiański dał nam Pan, na życie wieczne.

Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosławiony,
Ciało Pana i Krew drogocenną,
Chleb przemienił Pan,
Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający.

Przyjąwszy Święty Chleb będziemy wysławiali Boga,
Który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy,
Radujcie się sprawiedliwi w Panu,
Przyjmując Ciało i Krew Chrystusa.

Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów,
Dziś oglądaliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Dziś wychwalaliśmy Węgiel żarzący się na ołtarzu,
W cieniu którego śpiewają Serafiny.

Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos,
To Ciało spali ciernie grzechów,
I oświeci dusze ludzi,
Przyjmujących Boski Pokarm.