Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew

Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew,
Za dary nieskończone wielbimy Cię.
Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew,
Za dary nieskończone wielbimy Cię.

Chwalimy Cię Wszechmocny za dary Twe nieskończone,
Za Ciało i Twoją Krew
Przebacz w swojej dobroci tym, co Ciebie niegodni
Kiedy do Twego stołu się zbliżamy.

Przebacz, żeś hojny i wierny
Uwolnij z więzów grzechu
Byśmy się odmienili
Przez Tajemnice Najświętsze.

Spojrzyj łaskawie Stwórco na nas znikomych i słabych
Ocal Dobry Pasterzu owce na swojej łące
Tyś życie nam przywrócił wbrew nieprzyjacielowi
I wzmacniasz już na zawsze Siebie dając nam Panie.

Niechaj przestworem spłynie z gwiazd
Anioł Twój miły
Oczyści i uleczy nasze serca i ciała
Powiedzie za sprawą tajemnicy
na same szczyty nieba
A tu, na ziemi ratuje obrona Twoja potężna.

Spraw to Ojcze Wszechmocny
w dobroci swej niezmiernej
Byśmy się stali jedno
Z Tobą, Chrystusem i Duchem
Ty, coś w Trójcy jedyny.