Duchu Święty przyjdź – otwórz serce me!

Duchu Święty przyjdź – otwórz serce me!
Rozpal ducha i we mnie się módl!
Oświeć umysł mój, wyraź wnętrze me,
naucz Panie jak modlić się

Przenikasz i znasz Panie mnie,
wiesz dobrze, co powiedzieć chcę
miłujesz i prowadzisz mnie
wspieraj łaską w słabości mej!

Duchu Święty przyjdź – otwórz serce me!
Rozpal ducha i we mnie się módl!
Oświeć umysł mój, wyraź wnętrze me,
naucz Panie jak modlić się.