Biada nam jeśli nie przyjdzie na nas w porę opamiętanie

Biada nam jeśli nie przyjdzie na nas w porę opamiętanie
wszak nie ten z nas zbawiony będzie kto mówi mu Panie Panie Panie
lecz Ci co w biednych i strapionych swych bliźnich w czas rozpoznali
Ci dostąpią miłosierdzia Boga bo miłość swą Bogu okazali

albowiem
wszystko to czegoś my im nie uczynili tegośmy i nie uczynili Mu
swojemu Bogu

Biada nam wcale nie temu byśmy życie swe stracić mieli
baczmy raczej bracia jak żyjemy byśmy na wieki nie zginęli
wszak każdy zbierze co posieje niech więc sieje każdy co z Boga przyjął
głodnych dobrem niech nasyci w dom przyjmie strudzonych
pożąda tego miłość dla której Wszystko to czegoś my im nie uczynili
tegośmy i nie uczynili Mu swojemu Bogu

Chwała tym co jak On są miłosierni
Chwała im bo przez to Bogu wierni
On po imieniu wezwie ich gdy przyjdzie znów

Wszystko to czegoś my im nie uczynili tegośmy i nie uczynili Mu swojemu Bogu