Sex przed ślubem – tak czy nie?

Sex przed ślubem – tak czy nie? Świadectwo Tomasza i Ewy Liszkowskich wygłoszone 11 marca 2013 r. w Wolsztynie.