TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, 3 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.

2. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Przypominamy o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego za zmarłych, za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych do 8 listopada włącznie, przy spełnieniu zwyczajnych warunków odpustu. Przeczytaj o odpustach tutaj.

3. W kolejne dni Oktawy czyli od 2 do 8 listopada Msze św. Oktawalne będą odprawiane o godz. 18.00. Są one sprawowane w intencji wszystkich osób polecanych w modlitwie wypominkowej. Nazwiska i imiona zmarłych odczytywane będą od godz. 17.15. w połączeniu z odmawianiem Różańca.

4. Niech naszej listopadowej refleksji nad przemijaniem towarzyszy dobra lektura. Polecamy nowy numer naszego tygodnika katolickiego „Niedziela”.

5. Solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia, opieki świętych patronów i Bożego błogosławieństwa.

SŁOWO BOŻE (Łk 19, 1-10):

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».
Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».