Spotkanie z misjonarkami z wysp Zielonego Przylądka

Szczęść Boże!

W sobotę, 21 maja w Podkowie Leśnej, w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera odbyło się spotkanie z Siostrami, które zajmują się Adopcją Serca na wyspach Zielonego Przylądka.
Cabo Verde to kraj 80 razy mniejszy niż Polska składający się z 10 większych i kilku mniejszych wysp, które co roku objeżdża Siostra Jolanta docierając do każdego dziecka adopcyjnego.

Specjalnie na to spotkanie z Rodzicami Adopcyjnymi przyjechała do Polski Siostra, która obsługuje wszystkie wyspy – Siostra Klawerianka Jolanta Burdak oraz Siostra Agata Wójcik. Siostry misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr im Piotra Klawera w Poznaniu pracują na misjach i przekazują innym ogień Chrystusa już od od drugiej połowy XIX wieku. Projektem Adopcja Serca na Wyspach Zielonego Przylądka zajmują się od 11 lat wkładając w to dzieło całe swoje serce.

Siostra Jolanta na spotkaniu opowiedziała nam o trudnym życiu wszystkich dzieci, o pomocy jaką otrzymują od Rodziców Adopcyjnych i dziełach prowadzone przez Siostry. Jest to pomoc niosąca nadzieję i lepsze godniejsze życie dla dzieci żyjących wraz ze swoimi matkami czy rodzinami w totalnym ubóstwie.

Pomoc, którą przekazujemy tej garstce dzieci, prawie nic nas nie kosztuje a dla tych dzieci jest nieoceniona. Pozwala na miskę ryżu, mundurek, przybory szkolne i książki. Zdjęcia, które przywiozła ze sobą Siostra, choć w niewielkim stopniu, przekażą nam panującą tam sytuację – na ziemi, gdzie za wodą nadającą się do picia trzeba oczekiwać czasem kilka dni. Akcja Katolicka i Koło Żywego Różańca z naszej parafii adoptowała dwie dziewczynki, których zdjęcia można zobaczyć na stronie Parafii. Są to Patricia Belise i Erica Santa do Rosario.

Uczestniczyliśmy w sobotnim spotkaniu, które rozpoczęło się mszą św. w intencji Rodziców Adopcyjnych i z dużą pokorą w sercu słuchaliśmy historii opowiedzianych przez Siostrę Jolantę.

Jesteśmy wdzięczni Siostrom Klaweriankom za to dzieło. Dziękujemy również wszystkim darczyńcom z Akcji Katolickiej i Koła Żywego Różańca z naszej Parafii.
Potrzeby są ogromne i zachęcamy do wspierania jak również do podejmowania nowych dzieł pomocy. Włączajmy się w to dzieło niesienia pomocy!