SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, 26 lipca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dzisiaj dzieci z klasy III przystąpią do I Komunii Świętej. Pierwsza Grupa o godz. 9.00, druga grupa o godz. 11.30. Nie będzie Mszy świętej o godz. 10. 15. Dlatego intencja za zmarłego Kazimierza Mrugałę zostanie odprawiona o godz. 18.00. Miejsca siedzące w naszym kościele podczas Mszy świętej o godz. 9.00. i godz.. 11.30. są zarezerwowane dla rodziny dzieci komunijny. Rodzice dzieci komunijnych z racji I Komunii świętej zakupili dla naszego kościoła nowy ornat.
  2. Ponieważ dzisiaj dzieci z klasy III przeżywają I Komunię, błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii z racji św. Krzysztofa odbędzie się 2 sierpnia po każdej Mszy Świętej.
  3. Trwa czas wakacji, urlopów. Pamiętajmy też o pracy rolników podczas żniw, szanujmy ich trud.
  4. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Ze szczególną czcią zwracamy się ku Niepokalanemu Sercu Matki. Podczas pierwszosobotniego nabożeństwa powierzymy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność.
  5. W sobotę, 1 sierpnia, mija 76. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Poległym za wolność Ojczyzny jesteśmy winni naszą modlitewną pamięć.
  6. W przyszłą niedzielę, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z osobą Świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.
  7. Dzisiaj Nieszpory o godz. 17.30.

SŁOWO BOŻE (Mt 13, 44-52):

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».
«Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak».
A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».