ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA, 27 października 2019 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Chrystus, wstępując do nieba, obiecał swoim uczniom: „Oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Szczególnym znakiem wypełnienia tych słów jest Boża obecność w naszej świątyni. Obchodząc dzisiaj dzień poświęcenia tego kościoła, dziękujmy Panu Bogu za miejsce, w którym obdarza nas swoimi łaskami, za posługujących w naszym kościele kapłanów oraz za wszystkich, którzy przyczyniają się do utrzymania i pięknego wyglądu kościoła.
 2. Zapraszamy do udziału w ostatnich w tym roku nabożeństwach różańcowych o godz. 17.20.
 3. Ponieważ I Piątek wypada 1 listopada odwiedziny chorych odbędą się w czwartek od godz 9.00. – ks. Proboszcz, natomiast Ks. Wikariusz odwiedzi chorych w sobotę od godz. 11.00.
 4. W piątek będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte jak w każdą niedzielę.
 5. W sobotę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte o godz. 7.00. 7.30. 9.00 z wypominkami jednorazowymi i o godz. 18.00. z wypominkami oktawalnymi.
 6. Natomiast porządek nabożeństw na cmentarzu parafialnym w Wieluniu w Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny jest następujący:
  1. 1 listopada 2019 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych godz. 10.00 – Msza św. w Kościele Bożego Miłosierdzia na cmentarzu; godz. 13.30 – Procesja z Kościoła Bożego Miłosierdzia na cmentarz komunalny i parafialny – modlitwa za zmarłych; – Msza św. w Kościele Bożego Miłosierdzia po zakończeniu procesji;
  2. 2 listopada 2019 r. – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych godz. 15.00 – Msza św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego za wszystkich wiernych zmarłych.
 7. Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).
 8. Prosimy o wypisywanie imion zmarłych na kartach wypominkowych, które można zabrać, wychodząc ze świątyni. Nabożeństwa wypominkowe od soboty o godz. 18.00.
 9. Solenizantów i jubilatów polecamy orędownictwu świętych patronów.
 10. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Kazimierę Olczyk. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci!

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 28 X – św. Szymon i św. Juda Tadeusz, Apostołowie,
 • 1 XI – wszyscy święci Pańscy.

Informacje dotyczące cmentarza parafialnego w Wieluniu

 • W Uroczystość Wszystkich Świętych w tym roku z uwagi na malejącą liczbę kleryków Wyższego Seminarium Duchownego nie będzie obecny na naszym cmentarzu alumn naszego seminarium. Na prośbę ks rektora seminarium wolontariusze naszej parafii przeprowadzą zbiórkę ofiar na utrzymanie seminarium. Powyższą zbiórkę polecamy hojności wiernych. Wszystkim darczyńcom składamy staropolskie – Bóg zapłać.
 • Troska o naszych zmarłych wyraża się w modlitwie, a także w pielęgnowaniu grobów.
 • Przypominamy, iż opłaty za miejsce pod grób ziemny, za miejsce rezerwowane oraz za przedłużenie użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowanego pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania należy wnieść ponownie stosowne opłaty. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób ziemny kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.
 • Nawiedzając groby naszych bliskich zmarłych pamiętajmy, że cmentarz jest miejscem poświęconym. Miejscem spoczynku naszych bliskich. Niedopuszczalnym jest palenie papierosów na cmentarzu, wprowadzanie psów czy prowadzenie głośnych rozmów.
 • Prosimy o godne zachowanie na cmentarzu. Niech w tych dniach cmentarze będą miejscami pełnymi powagi, skupienia, refleksji, a przede wszystkim modlitwy za bliskich nam zmarłych.
 • Uprzejmie prosimy o roztropne przyozdabianie grobów by zmniejszyć ilość produkowanych odpadów a tym samym zadbać o nasze środowisko. W ubiegłym roku za wywóz śmieci z cmentarza parafialnego zapłaciliśmy 52587,36 zł.
 • Administracja cmentarza komunalnego nie uczestniczy w pokrywaniu kosztów wywozu śmieci z cmentarza parafialnego. Prosimy osoby posiadające groby na cmentarzu komunalnym o korzystanie z pojemników na śmieci, które znajdują się na terenie cmentarza komunalnego.
 • Cmentarz parafialny posiada stronę internetową z wyszukiwarką grobów: http://wielunparafialny.artlookgallery.com/. Wszystkie groby na cmentarzu zostały zinwentaryzowane. Prosimy o weryfikację danych zapisanych w programie i zachowanie regulaminu cmentarza.

SŁOWO BOŻE (Mt 16, 13-19):

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzili: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».