PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 21 marca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce. Dzisiaj rozpoczęliśmy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. A oto program naszych rekolekcji:

  • Niedziela 21 marca 2021 r.
   Godz. 7.30. – Msza Święta – rozpoczęcie rekolekcji
  • Godz. 9.00. – Msza Święta – nauka dla młodzieży bierzmowanej i dla młodzieży ze szkół średnich
  • Godz. 10.15. – Msza Święta – nauka dla dzieci
  • Godz. 11.30. – Msza Święta – nauka stanowa dla mężczyzn
  • Godz. 17.30 – Gorzkie Żale
  • Godz. 18.00 – Msza Święta – nauka stanowa dla kobiet
  • Poniedziałek 22 marca 2021 r
  • Dzień Spowiedzi. Spowiedź od godz. 830. do 10.00. i popołudniu od 16.30 do 19.00.
  • Godz.9.00. – Msza Święta nauka dla Żywego Różańca i Straży Honorowej NSPJ
  • Godz. 16.30 – Msza Święta – nauka dla dzieci
  • Godz. 18.00. – Nauka dla dorosłych ,bierzmowanych i młodzieży ze szkół średnich
  • Wtorek 23 marca 2021 roku
  • Godz.9.00. – Msza Święta nauka dla chorych połączona z sakramentem namaszczenia
  • Godz. 16.30 – Msza Święta – nauka dla dzieci
  • Godz. 18.00. – Nauka dla bierzmowanych i młodzieży ze szkół średnich oraz dla Rodzin i Akcji Katolickiej – Błogosławieństwo Rodzin Najświętszym Sakramentem – Zakończenie rekolekcji parafialnych.
 1. W każdy środę po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00. za wstawiennictwem św. Józefa modlimy się abyśmy dobrze wypełniali zadania powierzone nam przez Boga.
 2. W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
 3. W najbliższy piątek, 26 marca, o godz. 17.15. droga krzyżowa.
  W najbliższy piątek od godziny 20.00 do 21.00. w naszym kościele odbędzie się również spowiedź dla uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.
 4. w Przyszłym tygodniu, Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy. Przed sumą o godz. 11.30 zgromadzimy się przed kościołem, skąd po poświęceniu palm wyruszy uroczysta procesja na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.
 5. Dzisiejsze ofiary złożone do puszek przeznaczone będą na zakup żywności dla rodzin najbiedniejszych i wielodzietnych w naszej parafii.
 6. Młodzież z KSM po Msz świętej rozprowadza palmy na niedzielę palmową.
 7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

 

SŁOWO BOŻE (J 12, 20-33):

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!»
Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».
To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.