Pełen Ducha Świętego… na pustyni… kuszony przez diabła – I niedziela Wielkiego Postu 10-03-2019 r.

NIEDZIELA 10-03-2019 r.

 • W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana. Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach modlimy się z całym Kościołem.
 • Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych.
  • Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszym kościele w piątki:
   – Dla dzieci i młodzieży 0 godz. 16.30
   – Dla starszych o godz. 17.30
  • Zachęcamy wiernych do korzystania z możliwości uzyskania łaski odpustu za pobożne odprawienie nabożeństwa Drogi krzyżowej.
 • W niedzielę Gorzkie Żale z nauką pasyjną o godz. 17.40.
 • Dostojnych jubilatów i drogich solenizantów otaczamy serdeczną pamięcią i zawierzamy opiece świętych patronów.

ŚRODA 13-03-2019 r.

 • W środę, 13 marca przypada 6 rocznica wyboru papieża Franciszka. Posługę Ojca Świętego otoczmy naszą modlitwą.

SOBOTA 16-03-2019 r.

 • Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w najbliższą sobotę 16 marca Mszą św. o godz. 18.00. Oto program rekolekcji.

SŁOWO BOŻE:

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem».
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”».
Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje».
Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».
Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».
Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».
Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

Łk 4, 1-13