NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 4 kwietnia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Drodzy parafianie i goście! Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej.
    Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi. Pokoju serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie – życzę wszystkim Parafianom i Gościom.
  2. Pragnę podziękować wszystkim, dzięki którym tak pięknie przeżywamy Święte Triduum Paschalne. Bóg zapłać Siostrze Cecylii i Panu Tadeuszowi Rokickiemu, Panu Władysławowi Stojanowskiemu, Panu Grzegorzowi Pacynie, Panu Andrzejowi Jurkowskiemu, Cezaremu Cabanowi za dekorację Grobu Pańskiego i Ciemnicy.
  3. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom, z całej parafii, którzy składali się na kwiaty do Grobu Pańskiego.
  4. Bóg zapłać Ks. Wikariuszowi i Ks. Markowi – Profesorowi z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, za posługę w konfesjonale i za pracę w czasie Liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielskiej Soboty i w dniu dzisiejszym.
  5. Bóg zapłać Braciom i Siostrom Strażakom, Akcji Katolickiej, Żywemu Różańcowi, KSM, Asyście, Dzieciom, które sypały kwiaty, Ministrantom i Lektorom, Panu Organiście i całemu Chórowi parafialnemu za oprawę muzyczną. Bóg zapłać Panu Tomaszowi Akuliczowi, Pani Katarzynie Olejnik, Panu Cezarowi i Marii Cabanom, Pani Grażynie Zdziech, Pani Barbarze Kośnej, Panu Piotrowi Kaczmarkowi, Panu Adamowi Rychlikowi, Annie Gogola, Magdzie Szymańskiej, Marcinowi Kaczmarkowi, Przemkowi Gogola, za zaangażowanie w czasie liturgii Wielkiego Tygodnia i Zmartwychwstania Pańskiego.
  6. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Porządek Mszy św. świąteczny.
  7. Za tydzień, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, o godz. 15 spotkajmy się na godzinie miłosierdzia. Bóg nieustannie nas zaskakuje miłosierdziem okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem wdzięczności Bogu.
  8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

SŁOWO BOŻE (J 20, 1-9):

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.