Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało – XII niedziela zwykła 25-06-2017 r.

NIEDZIELA 25-06-2017 r.

  • Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłości Pana Boga i bliźniego.
  • W LIPCU I SIERPNIU W NIEDZIELĘ NIE MA MSZY ŚW. O GODZ. 9.00.

CZWARTEK 29-06-2017 r.

  • W czwartek 29 czerwca przypada uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również obecnego papieża Franciszka Piotra naszych czasów. Msze św. w tym dniu będą o godz. 7.00, 9.00 i 18.00.
  • Zbierana w tym dniu taca przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

SOBOTA 01-07-2017 r.

  • W tym tygodniu przypada I-a sobota miesiąca. Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 7.00.
  • O godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa, Litania do NMP, oraz akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Po Mszy św. o godz. 18.00 procesja fatimska wokół kościoła.

 

POZOSTAŁE OGŁOSZENIA

  • Dzieci i młodzież zakończyły kolejny rok pracy i nauki, rozpoczynają zasłużone wakacje. Otoczmy je naszą modlitwą, by czas odpoczynku był piękny, szczęśliwy | bezpieczny. Nie zapominajcie o codziennej modlitwie i niedzielnej Eucharystii, gdyż od Pana Boga i Jego przykazań nigdy nie ma wakacji.
  • Módlmy się za zmarłych w ostatnim czasie: Stanisławę Madeła, Marka Ladrę, Zygmunta Haladyna. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków, amen.

 

SŁOWO BOŻE:

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Mt 9, 36 – 10, 8