Idź i odtąd już nie grzesz – V niedziela Wielkiego Postu 07-04-2019 r.

NIEDZIELA 07-04-2019 r.

  • Eucharystia jest miejscem wspominania i uobecniania zbawczych dzieł Boga oraz oddawania Mu chwały. Słuchanie słowa Bożego, spożywanie Ciała i Krwi Pana, otrzymywanie mocy Ducha Świętego uzdalnia wierzących do nawrócenia – do zerwania z grzechem i spełniania woli Boga w codziennym życiu, upodabniania się w ten sposób do Chrystusa.
  • Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 17.40.
  • Dzisiaj, z racji I-ej niedzieli miesiąca, spotkanie z członkami Żywego Różańca i Straży Honorowej NSPJ po Mszy św. o godz. 18.00.
  • Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę z racji I-ej niedzieli miesiąca na potrzeby naszej parafii. Bardzo serdecznie dziękujemy Akcji Katolickiej z naszej parafii za przekazanie pięciu tysięcy złotych i wszystkim ofiarodawcom na odnowienie i konserwację ambony. Za ten dar serca składamy serdeczne Bóg zapłać.

PIĄTEK 12-04-2019 r.

  • W piątek 12 kwietnia udamy się do chorych, którzy nie mogą skorzystać z sakramentu spowiedzi w kościele. Prosimy o zgłoszenie chorych.
  • W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 16.30.
  • Droga Krzyżowa dla starszych i młodzieży o godz. 19.00 wspólnie z parafią kolegiacką ulicami naszego miasta. Wyjście z kolegiaty.

NIEDZIELA 14-04-2019 r.

  • Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy. Przed sumą o godz. 11.30 zgromadzimy się przed kościołem, skąd po poświęceniu palm wyruszy uroczysta procesja na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.
  • W przyszłą niedzielę ofiary złożone do puszek przeznaczone będą na zakup żywności dla rodzin najbiedniejszych i wielodzietnych w naszej parafii.

SŁOWO BOŻE:

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».

J 8, 1-11