DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, 7 sierpnia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1.  Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja przed Mszą Świętą o godz.17.00.
  2. W środę, 10 sierpnia, w liturgii obchodzimy święto Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika z III wieku. Nowenna do św. Józefa o godz. 7.00 i o godz. 18.00.
  3. Zapraszamy do wzięcia udziału w corocznej pielgrzymce z Wielunia na Jasna Górę. Wszelkie informacje dotyczące pielgrzymki oraz płatności i form pielgrzymowania, zamieszczone są na stronie internetowej parafii kolegiackiej oraz w gablocie przed naszym kościołem. Przypominamy, że istnieje również możliwość zapisania się na pielgrzymkę autokarową. Zapisy w kolegiacie w salce przy kancelarii.
  4. 15 sierpnia na sumie o godz. 11.30. modlimy się za Wojsko Polskie i Ojczyznę.
  5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Najświętszej.

SŁOWO BOŻE (Łk 12, 32-48):

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?»
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.
Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».