DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, 1 września 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj obchodzimy 80. rocznicę hitlerowskiej agresji na Polskę, dziękujemy Bożej Opatrzności za polskich bohaterów. Będziemy się modlić o pokój na świecie, za naszą Ojczyznę, oraz za wszystkie ofiary wojny.
O godz. 4.40 – Uroczystości rozpoczną   się  przy placu Legionów upamiętniające ofiary bombardowania
1 września 1939 r. O godz.12.00 będzie odprawiona Msza św. na fundamentach wieluńskiej fary pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego dr. Wacława Depo. Na wspólną modlitwę w int. naszej Ojczyzny i ofiar bombardowania naszego miasta serdecznie wszystkich zapraszamy.

2. Dobiegł końca czas wakacji. Dziękując Panu Bogu za wypoczynek, pragniemy zawierzać czas nowego roku szkolnej i katechetycznej pracy. Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2 września o godz. 8.00. w intencji uczniów, nauczycieli, katechetów, pracowników oświaty i szkoły oraz w intencji rodziców i wszystkich zatroskanych o wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. Na wspólną modlitwę serdecznie zapraszamy, szczególnie dzieci i młodzież. Błogosławieństwo tornistrów i przyborów szkolnych odbędzie w przyszłą niedzielę o godz. 10.15. Spotkanie z wszystkimi katechetami z naszej parafii odbędzie się w poniedziałek 2 września o godz. 19.00. na plebanii.

3. W tym tygodniu przypada 1-y czwartek i piątek miesiąca.W czwartek nabożeństwo adoracyjne połączone z modlitwą różańcową o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne.Po Mszy o godz. 18.00 odbędzie się pierwsze powakacyjne spotkanie dla ministrantów, lektorów i ich rodziców.

4. W piątek Msza św. o Najświętszym Sercu Jezusa o godz. 18.00, po Mszy św. nabożeństwo wynagradzające Sercu Jezusa.Spowiedź dla dzieci i młodzieży z racji 1-go piątku i rozpoczęcia roku szkolnego od godz. 17.00 Dla starszych w czwartek i piątek przed i w czasie Mszy św. Natomiast obłożnie chorych odwiedzamy w ich domach w piątek od godz.9.00. Chorych zgłaszamy w kancelarii parafialnej lub przed i po mszy świętej porannej lub wieczornej.

5. W niedzielę 8 września przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, znane jako święto Matki Bożej Siewnej. Błogosławieństwo ziarna na siew na sumie o godz. 11.30.

6. W niedzielę 8 września o godz. 15.00. na plebanii odbędzie się spotkanie z Akcją Katolicką i Radą Duszpasterską a o godz. 18.00 w kościele odbędzie się spotkanie z wszystkimi kołami Żywego Różańca i Straży Honorowej NSPJ.

7. Od dzisiaj powracamy także do stałego programu Mszy Świętych i nabożeństw.

8. Na progu nowego roku szkolnego polecamy lekturę prasy katolickiej. Do nabycia jest nasz tygodnik „Niedziela” a w nim bardzo ciekawe artykuły związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej.

9. Solenizantów i jubilatów pierwszych wrześniowych dni polecamy opiece patronów i życzliwości najbliższych.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

3 IX – św. Grzegorz Wielki (540-604), Rzymianin, papież, ogłoszony Doktorem Kościoła.


 

Komunikat Rady Biskupów Diecezjalnych

Konferencji Episkopatu Polski

Dnia 27 sierpnia 2019 r., na Jasnej Górze, po Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, odbyło się zebranie Rady Biskupów Diecezjalnych. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Na początku obrad abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, skierował swoje słowo do zebranych biskupów diecezjalnych.

  1. Gościem specjalnym posiedzenia Rady Biskupów Diecezjalnych był abp Światosław Szewczuk, Arcybiskup Większy Kijowsko-Halicki i zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Podczas spotkania zostało podpisane Stanowisko Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego zatytułowane „W miłości i w prawdzie” na temat woli kontynuowania dialogu i pragnienia głębszego pojednania. Biskupi wyrazili też nadzieję na ogłoszenie św. Jana Pawła II patronem pojednania polsko-ukraińskiego.
  2. Dnia 1 września będziemy obchodzić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. To jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii naszego kontynentu – Europy, jak i całego świata. Święty Jan Paweł II, który przeżył II wojnę światową, w liście do Konferencji Episkopatu Polski z 26 sierpnia 1989 roku napisał: „Wojna toczyła się nie tylko na frontach, lecz jako wojna totalna uderzała ona w całe społeczeństwa. Deportowano całe środowiska. Tysiące osób stawały się ofiarą więzień, tortur i egzekucji (…) historyczna rzeczywistość II wojny światowej jest straszliwsza niż słowa, którymi można o niej mówić”. Biskupi zachęcają do modlitwy w intencji ofiar II wojny światowej i o pokój na świecie. 1 września we wszystkich katedrach w Polsce zostaną odprawione Msze św. w tej intencji. Biskupi proszą, aby w modlitwie wiernych w całej Polsce dodano wezwanie za ofiary II wojny światowej i o pokój.
  3. Wobec planowanego organizowania i finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) w placówkach oświatowych zajęć dodatkowych w zakresie edukacji seksualnej, przypominamy, że wychowanie dzieci i młodzieży jest przede wszystkim prawem i obowiązkiem rodziców. Natomiast zadaniem szkoły jest ich wspieranie zgodnie z zasadą pomocniczości. Realizacja tej właśnie zasady wymaga, aby zgodnie z ustawą o oświacie, propozycje zajęć dodatkowych mogły zgłaszać kompetentne podmioty kierujące się chrześcijańską antropologią. W nawiązaniu do „Apelu Komisji Wychowania Katolickiego KEP” z dn. 19 sierpnia br. Rada Biskupów Diecezjalnych skierowała do Wydziałów Katechetycznych poszczególnych diecezji praktyczne wskazówki dla rodziców w tej sprawie. Z tej racji, że wdrażanie edukacji seksualnej ma być oparte na standardach WHO, uwzględniających etapy 0-4, 4-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15 i więcej lat, wskazania zawarte w wyżej wymienionym dokumencie Rady Stałej KEP odnoszą się do każdego etapu i formy edukacji. Stąd rodzice chcąc uchronić swe dzieci przed deprawacją, mogą składać specjalne oświadczenia w przedszkolach oraz innych placówkach wychowawczych.
  4. W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami napływających z różnych stron świata wyrazów poparcia dla zdecydowanej postawy abp. Marka Jędraszewskiego, zaatakowanego za krytykę ideologii LGBT+. Dziękujemy za wszystkie wyrazy wsparcia dla Księdza Arcybiskupa. Rada Biskupów Diecezjalnych w pełni popiera stanowisko sformułowane przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w oświadczeniu z 8 sierpnia br. Wyrażamy naszą solidarność z krakowskim metropolitą. Modlimy się także za tych, którzy stają się pierwszymi ofiarami tej ideologii, aby mogli osobiście doświadczyć miłości Chrystusa.
  5. Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, podjętą podczas Zebrania Plenarnego w czerwcu br. w Świdnicy, z początkiem września w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie rozpocznie pracę Biuro Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.
  6. W związku z wydarzeniami, które mają obecnie miejsce w Polsce, biskupi diecezjalni kierują do wiernych odrębny dokument „Stanowisko biskupów diecezjalnych w sprawie aktów przemocy motywowanych nienawiścią wobec Kościoła katolickiego i jego wiernych”. Ponadto będzie opracowany dokument ukazujący nauczanie Kościoła ws. LGBT+.
  7. Na początku roku szkolnego biskupi zwracają się z serdecznym apelem i prośbą: Szkoła powinna być miejscem nauki i rozwoju młodych ludzi. Powinna być też miejscem spokojnym i przyjaznym, a także środowiskiem, w którym zgodnie współpracują ze sobą zarówno nauczyciele, wychowawcy, katecheci jak i rodzice z uczniami. Wszystkim powinno zależeć na dobru dzieci, młodego pokolenia, które ma prawo dorastać i dojrzewać w środowisku będącym przykładem pokoju, wolnym od przemocy i agresji.

Z Jasnej Góry, duchowej stolicy Polski, biskupi błogosławią Rodakom w Ojczyźnie i poza jej granicami. Wraz z rolnikami dziękują Bogu za tegoroczne plony oraz życzą wszystkim pokoju ducha i wiernego trwania przy Chrystusowej Ewangelii.

Biskupi obecni na zebraniu Rady Biskupów Diecezjalnych

Jasna Góra, 27 sierpnia 2019 r.

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 14, 1. 7-14):

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:
«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».
Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».