CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, 4 lipca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1.  Dziś pierwsza niedziela lipca. O godz. 17.30. Nieszpory Eucharystyczne.
 2. W tym tygodniu patronują nam:
  • we wtorek 6 lipca – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica, patronka dzieł misyjnych w Polsce, założycielka pisma „Echo z Afryki”, animującego ruchy misyjne;
  • w czwartek 8 lipca – św. Jan z Dukli (ok. 1414-1484), prezbiter, gorliwy duszpasterz i teolog.
 1. Kancelaria Parafialna w lipcu i w sierpniu 2021 roku będzie czynna według następującego porządku:
  • w poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 8.30. do godz. 10.00.
  • w środę i piątek od godz. 8.30 do godz. 9.00. i południu od godz. 18.45. do 19. 30.
  • w sobotę i w niedzielę kancelaria parafialna jest nieczynna.
 2. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

SŁOWO BOŻE (Mk 6, 1-6):

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.