Wygrało życie! Czas na systemową pomoc [Ordo Iuris]

(Zastrzeżenie: poniższy tekst pochodzi z newslettera instytutu Ordo Iuris i jest tu zamieszczony za zgodą autorów)

 

Wciąż mocno brzmią w mojej pamięci sądowe zeznania położnych zmuszanych do udziału w makabrycznych praktykach aborcji eugenicznej. Wciąż pamiętam słowa lekarza, który chłodnym głosem referował odkładanie urodzonego w toku aborcji i kwilącego dziecka na stalową tacę w oczekiwaniu na jego śmierć. Takich interwencji procesowych zespół Ordo Iuris już nie będzie musiał podejmować. Epoka eugeniki w polskich szpitalach zakończyła się.

Po ponad 3 miesiącach od wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności aborcji eugenicznej, doczekaliśmy się jego uzasadnienia oraz publikacji w Dzienniku Ustaw. Tym samym 27 stycznia wyrok wszedł w życie. Prawa nienarodzonych, niepełnosprawnych dzieci zostały zrównane z prawami przysługującymi ich pełnosprawnym rówieśnikom.

Publikacja wyroku to przełom w ochronie życia ludzkiego na skalę światową i przede wszystkim wielki sukces całego ruchu pro-life, który od lat walczy o ratowanie życia dzieci nienarodzonych. Dzięki pomocy naszych Darczyńców i Przyjaciół od lat kształtowaliśmy język tej dyskusji, wpisując ją w obronę praw człowieka, dając naszym sojusznikom strukturę argumentacyjną i odwagę do występowania w najważniejszych sprawach.

Nazajutrz po publikacji wyroku na ulice polskich miast wróciły agresywne demonstracje, których efektem są kolejne akty przemocy. W Warszawie doszło do fizycznego ataku na dziennikarkę Mediów Narodowych Agnieszkę Jarczyk oraz kradzieży należącego do redakcji sprzętu. W Poznaniu zaatakowano dziennikarza Radia Poznań Huberta Jacha. W obu przypadkach prawnicy Instytutu Ordo Iuris natychmiast włączyli się w postępowania, udzielając pomocy pokrzywdzonym. Chcę, by każda ofiara proaborcyjnej agresji i nienawiści mogła liczyć na nasze wsparcie.

Ani dla mnie, ani dla Pana nie jest chyba zaskoczeniem, że atak na wyrok Trybunału Konstytucyjnego ponownie przybrał postać karykaturalnych kłamstw i manipulacji. Radykalna lewica, wbrew wszelkim faktom, straszy ograniczeniem dostępu do badań prenatalnych oraz zakazem ratowania życia i zdrowia kobiet w ciąży. Liderzy samozwańczego „Strajku Kobiet” bezpodstawnie przekonują, że wyrok TK nie ma mocy prawnej i grożą lekarzom, którzy nie będą się zgadzać na przeprowadzanie aborcji.

Byliśmy na to przygotowani. Niezwłocznie po publikacji uzasadnienia wyroku zaprezentowaliśmy w licznych mediach analizę prawną orzeczenia TK, a także memorandum tłumaczące rzeczywiste skutki związanej z nim zmiany prawa. Dokument został wysłany do wszystkich polskich szpitali z oddziałem ginekologiczno-położniczym, aby lekarze w obliczu szantażu, a nawet gróźb aborcjonistów mieli pewność, że odmowa przeprowadzenia aborcji z powodu podejrzenia wady lub choroby dziecka poczętego jest nie tylko zgodna z obowiązującym prawem, ale stanowi szansę do przedstawienia rodzicom możliwych obszarów wsparcia, diagnostyki i terapii dla ich dziecka.

W najbliższym tygodniu opublikujemy także audyt aborcyjnego pozbawiania życia nienarodzonych dzieci w polskich szpitalach, w którym wykażemy brak transparentności i liczne nadużycia, do jakich dochodziło w związku z obowiązywaniem aborcyjnej przesłanki eugenicznej. Przeprowadzone przez naszych analityków badania sprawozdań szpitali wykazały, że lata obowiązywania eugenicznych przepisów były latami nadużyć, których ofiarami padły tysiące – także zdrowych – dzieci.

Muszę też zwrócić Pana uwagę na sprawę najważniejszą. Gwarancja równej ochrony życia wszystkich dzieci to dopiero początek. Obowiązkiem całej narodowej wspólnoty jest teraz zapewnienie im równych szans z ich zdrowymi rówieśnikami. Dlatego eksperci Instytutu Ordo Iuris we współpracy ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i polskimi hospicjami, przygotowali pakiet konkretnych rozwiązań stanowiących wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Nasze propozycje przekazaliśmy Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, którego inicjatywa ustawodawcza może przyspieszyć wejście w życie potrzebnych rozwiązań. Jednocześnie włączamy się w prace rządowe zmierzające w tym samym kierunku. Przygotowane przepisy wzmacniają podstawy działania hospicjów perinatalnych, tworzą system wsparcia osób niepełnosprawnych przez asystentów, ułatwiają dostęp do świadczeń terapeutycznych, usprawniają procedurę adopcyjną i dają ramy prawne instytucji „okien życia”. Jednocześnie uruchomiliśmy petycję do Prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o przyjęcie tych propozycji.

Dzięki Pana wsparciu już udało nam się osiągnąć historyczny sukces, który jeszcze kilka miesięcy temu wydawał się bardzo odległy. Przed nami intensywna kampania zwalczania kłamstw i manipulacji, oraz liczne publikacje i wystąpienia tłumaczące rzeczywiste skutki wyroku TK. To również czas promocji rozwiązań służących wsparciu dzieci niepełnosprawnych.

Wierzę, że dzięki współpracy Ordo Iuris i naszych Darczyńców, na obu tych polach odniesiemy sukces i Polska już wkrótce będzie nie tylko krajem zapewniającym wszystkim dzieciom bez względu na stan zdrowia prawo do życia, ale także wzorem społecznej solidarności dla całego świata.

Zwalczamy aborcyjne kłamstwa i manipulacje

W reakcji na publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakończył epokę eugenicznych praktyk w naszej Ojczyźnie, rzecznicy aborcyjnych rozwiązań rozpoczęli potężne akcje dezinformacyjne. Dostrzegli najwyraźniej, że potrzeba kłamstw, by zmobilizować protest przeciwko obronie życia najsłabszych, chorych dzieci.

Jedna z inicjatorek i organizatorek demonstracji, Marta Lempart, groziła konsekwencjami prawnymi lekarzom, którzy będą odmawiać przeprowadzenia aborcji z przyczyn eugenicznych. Liderka proaborcyjnego ruchu twierdzi, że wyrok Trybunału nie ma mocy prawnej, bo w jego składzie znajdują się wadliwie wybrani sędziowie. Tymczasem wyrok z 22 października ubiegłego roku zapadł większością głosów nawet gdyby nie uwzględnić głosów 4 sędziów, co do trybu powołania których formułowane są jakiekolwiek zarzuty. Zatem nawet nieuwzględnienie kwestionowanych stanowisk sędziowskich nie wpłynęłoby na rozstrzygnięcie Trybunału.

W odpowiedzi na falę kłamstw eksperci Ordo Iuris codziennie, wielokrotnie pojawiają się w mediach, gdzie spokojnie i rzetelnie stają po stronie prawdy i praw człowieka. Szczególnie znaczenie ma zaangażowanie naszych ekspertek Karoliny Pawłowskiej, Katarzyny Gęsiak, Anny Kubackiej czy Ewy Rowińskiej, ilekroć próbuje się przedstawiać – wbrew faktom – aborcję eugeniczną jako „prawo kobiet”.

W opublikowanej przez nas i szeroko cytowanej przez media przystępnej analizie podkreślamy niezmienność dopuszczalności ratowania zdrowia i życia matki – nawet kosztem życia dziecka – także w sytuacji, gdy zagrożenie wynika z rozwijającej się ciąży. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że pozostająca w mocy przesłanka nie dotyczy sytuacji, w których zagrożona jest jedynie kondycja psychiczna kobiety ciężarnej. W ustawie o planowaniu rodziny pojawia się bowiem termin „zagrożenie”, który należy rozumieć jako wystąpienie realnego niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu kobiety ciężarnej, a nie naruszenie jej ogólnego dobrostanu psychicznego.

Jednocześnie w dokumencie wysłanym do wszystkich polskich szpitali posiadających oddziały ginekologiczno-położnicze upewniliśmy lekarzy, że orzeczenie TK ma charakter niepodważalny i ostateczny, rozwiewając wszelkie wątpliwości dotyczące jego interpretacji. Już otrzymałem liczne sygnały od lekarzy i położnych, którzy wyrażali nam wdzięczność za wsparcie w zakończeniu aborcyjnych praktyk w ich miejscu pracy.

W przesłanym do szpitali piśmie zapewniamy także o naszej gotowości do wszelkiej pomocy prawnej tym placówkom w przypadku wystąpienia jakichkolwiek ataków bądź prób wymuszenia na dyrekcji lub zespole lekarskim wykonywania nielegalnej od 27 stycznia aborcji eugenicznej.

Ujawniamy aborcyjne nadużycia

W najbliższych dniach opublikujemy raport, podsumowujący lata eugenicznej aborcji dokonywanej w polskich szpitalach. W przygotowanej przez ekspertów Ordo Iuris analizie wykażemy do jakich nieprawidłowości i jakiej krzywdy chorych dzieci dochodziło przed ogłoszeniem wyroku TK w związku z nadużywaniem obowiązującej jeszcze niedawno eugenicznej przesłanki aborcyjnej.

Instytut Ordo Iuris od 2017 roku prowadził akcję polegającą na wysyłaniu do polskich szpitali wniosków o udostępnienie informacji publicznej na temat przeprowadzanych tam aborcji. Wysłane do 431 szpitali wnioski wykazały rażący brak transparentności praktyk aborcyjnych. Nie wszystkie ze szpitali udzieliły odpowiedzi, a spośród tych, które to uczyniły, nie wszystkie odpowiedziały wyczerpująco na pytania postawione we wnioskach. Taki stan rzeczy podyktowany był przede wszystkim wadliwą konstrukcją obowiązków sprawozdawczych. Prowadziło to do tak kuriozalnych sytuacji, jak wykazywanie różnych liczb dokonanych aborcji przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do niedawna opinia publiczna nie miała także żadnej możliwości zapoznania się z zestawieniami konkretnych schorzeń, które były pretekstem do zabicia nienarodzonego dziecka. Obecnie dostęp do tych danych jest utrudniany na wiele sposobów, o czym szczegółowo piszemy w raporcie. W sprawozdaniach Narodowego Funduszu Zdrowia uśmiercenie żywego, rozwijającego się w łonie matki dziecka jest ukrywane w jednej grupie z zabiegami medycznymi z zakresu ginekologii, co uniemożliwia chociażby identyfikację konkretnych środków, jakie są przeznaczane z budżetu państwa na aborcję.

To początek rozliczenia zakończonej już eugenicznej epoki naszej medycyny. Musimy jak najszybciej uświadomić rodakom, jakim koszmarem były eugeniczne praktyki w naszej Ojczyźnie. Przedstawione w naszym raporcie dane jasno wskazują na to jak bardzo potrzebny był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w obliczu wadliwości dotychczasowego prawa, które pozwalało na rażące nadużycia przesłanki eugenicznej.

Bronimy ofiar agresji

Po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego zwolennicy aborcji nie ograniczają się do społecznej dezinformacji. W ramach trwających protestów dochodzi po raz kolejny do fizycznych ataków na ludzi o odmiennych poglądach.

Uczestnicy warszawskiej demonstracji organizowanej przez ruch feministyczny określający się jako „Strajk kobiet” zaatakowali w środę dziennikarkę Mediów Narodowych Agnieszkę Jarczyk i operatora kamery oraz ukradli należący do redakcji sprzęt wart kilka tysięcy złotych. Akty agresji poprzedzone były słownymi atakami Marty Lempart na dziennikarkę. Niestety organizatorzy manifestacji nie potępiając fizycznego ataku świadomie nakręcają dalszą spiralę agresji. Zatrzymać może ją tylko zdecydowana reakcja prawna.

Dlatego nasi prawnicy złożyli już w tej sprawie do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z naruszeniem art. 157 i 278 Kodeksu karnego i będą uczestniczyć w postepowaniu, by skutecznie ukarać sprawców.

Instytut Ordo Iuris będzie reprezentował także reportera Radia Poznań Huberta Jacha, który został zaatakowany w trakcie demonstracji proaborcyjnej w Poznaniu. Dziennikarz był popychany, szarpany i obrażany przez demonstrantów. Wytrącono mu także z ręki telefon, uniemożliwiając skuteczne relacjonowanie protestu.

W najbliższych dniach może dochodzić do kolejnych aktów agresji ze strony zwolenników aborcji. Zapewniam Pana, że Instytut Ordo Iuris będzie gotowy udzielić pomocy prawnej wszystkim poszkodowanym i skutecznie walczyć o ukaranie agresorów. Dowodem naszej skuteczności są pierwsze rozstrzygnięcia związane z zeszłoroczną falą agresji przeciwników pełnej ochrony ludzkiego życia.

W kontekst narastającej agresji ruchu aborcyjnego wpisuje się historia asesora komorniczego, który po wydaniu wyroku TK w październiku nawoływał do spalenia siedziby Ordo Iuris. Kilka dni temu samorząd zawodowy skazał go na 4,3 tys. zł grzywny i zapłatę kosztów postępowania dyscyplinarnego. Komisja Dyscyplinarna nakazała też mężczyźnie przeproszenie Instytutu i przekazanie przeprosin do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz opublikowania ich na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Mam nadzieję, że nasze skuteczne interwencje zniechęcą kolejnych agresorów i przywrócą szacunek dla prawa i życia ludzkiego.

Apelujemy do Prezydenta RP o przyjęcie pakietu ustaw Ordo Iuris

Wprowadzenie prawnego zakazu zabijania chorych i niepełnosprawnych dzieci nienarodzonych to nie koniec walki w obronie praw każdego człowieka. Tylko solidarność społeczna i zapewnienie wszelkiego możliwego wsparcia dla rodzin borykających się z dramatem chorób i niepełnosprawności może sprawić, że obowiązujący od kilku dni standard ochrony życia zostanie w pełni zaakceptowany i stanie się fundamentem trwałych, systemowych rozwiązań.

Dlatego w ubiegłym tygodniu wraz z innymi organizacjami prorodzinnymi przekazaliśmy na ręce Prezydenta Andrzeja Dudy pakiet kompleksowych rozwiązań prawnych, które poprawią sytuację osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Wśród złożonych propozycji znalazł się konsultowany z przedstawicielami osób niepełnosprawnych oraz lekarzami pracującymi w hospicjach dla dzieci raport „Jak systemowo wspierać osoby z niepełnosprawnościami”, analiza dotycząca usprawnienia procedur adopcyjnych i ustawowego uregulowania funkcjonowania „okien życia” oraz analiza rządowego programu „Za życiem”.

Uruchomiliśmy już także petycję, w której apelujemy do Prezydenta o przyjęcie proponowanych przez nas rozwiązań. W przekazanym do Kancelarii Prezydenta apelu zwracamy uwagę na to, że funkcjonujący obecnie system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin nadal nie przynosi oczekiwanych efektów pomimo licznych reform oraz zapowiedzi zmian.

Jak systemowo wspierać osoby z niepełnosprawnością?

O pomoc w pracy nad przekazanym do Kancelarii Prezydenta raportem dotyczącym systemowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami poprosiliśmy samych zainteresowanych. Dzięki pomocy przedstawicieli Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych Tacy Sami czy twórców hospicjów dla dzieci nasi eksperci przygotowali dokument, który odpowiada na realne potrzeby ludzi zmagających się z niepełnosprawnością.

W pierwszej kolejności wnioskujemy o zapewnienie szerszego dostępu do nielimitowanych świadczeń w ramach skierowanej do nieuleczalnie chorych dzieci perinatalnej opieki paliatywnej. Konieczne jest również zintensyfikowanie kształcenia specjalistów medycyny paliatywnej i hospicyjnej świadczonej noworodkom. Matki, które otrzymają diagnozę wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej wady rozwojowej u dziecka, powinny mieć natomiast zapewnioną specjalistyczną pomoc medyczną i psychologiczną.

Proponujemy także stworzenie obejmującej wszystkie gminy w Polsce sieci asystentów dla osób z niepełnosprawnościami. Asystent pomagałby w organizacji terapii, dojazdach na zabiegi, załatwianiu spraw administracyjnych czy innych spraw życia codziennego. Instytucja powinna być w dalszym ciągu finansowana ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W raporcie prezentujemy badanie potrzeb osób niepełnosprawnych, z którego wynika, że ponad 60% gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych ma trudności z ponoszeniem kosztów rehabilitacji. Odpowiedzią na ten problem może być instytucja bonu terapeutycznego, który pozwalałby na skorzystanie z szeregu zajęć terapeutycznych lub rehabilitacyjnych. Bardzo ważna jest także reforma świadczenia pielęgnacyjnego, którego przyznanie nie powinno być uzależnione od rezygnacji z podejmowania przez opiekuna pracy zarobkowej.

Ostatnim elementem raportu jest postulat rozszerzenia zakresu preferencji podatkowych dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, u których już w toku badań prenatalnych zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę. Konieczne wydaje się także wprowadzenie ulg podatkowych dla organizacji pożytku publicznego pomagających osobom niepełnosprawnym.

Usprawnijmy procedurę adopcji i uregulujmy funkcjonowanie „okien życia”

W Polsce nie brakuje dziś chętnych do adoptowania dziecka pozbawionego możliwości wychowywania się w biologicznej rodzinie. Liczba chętnych do przysposobienia dziecka przewyższa liczbę dzieci oczekujących na adopcję. Obecna procedura adopcyjna jest jednak zbyt skomplikowana i długotrwała, utrudniając często zapewnienie dziecku kochającej rodziny zastępczej.

Dlatego wśród propozycji przekazanych Prezydentowi RP znalazła się także analiza, w której rekomendujemy usprawnienie procesu adopcji. Cała procedura trwa dziś prawie 2 lata i jest zbyt biurokratyczna i niejasna. W naszym raporcie postulujemy więc ujednolicenie standardów adopcyjnych w wymiarze całego kraju oraz wprowadzenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego sprawną wymianę informacji. Powinno to przyczynić się do przyspieszenia postępowań.

Poza tym zwracamy także uwagę na brak niezbędnych podstaw prawnych funkcjonowania w Polsce „okien życia”, dzięki którym ocalono w ostatnich latach ponad 100 niewinnych i bezbronnych dzieci. Każde dziecko, które trafia do takiego punku może liczyć na bezpieczeństwo, troskę i ostateczne trafienie do rodziny, która pragnie otoczyć miłością tego małego człowieka.

„Okna życia” stanowią mocny znak i czytelny środek wsparcia w najtragiczniejszych okolicznościach życiowych matek, które mogą w ten sposób zapewnić godny byt swojemu nowonarodzonemu dziecku. Dlatego też powinny się doczekać wyraźnej podstawy prawnej dla swojego funkcjonowania, o czym również piszemy w przekazanej Prezydentowi RP analizie.

Stańmy w obronie bezbronnych

Aby zapewnić realną pomoc wszystkim osobom niepełnosprawnym i odpowiedzieć na pozostałe stojące przed nami wyzwania będziemy potrzebować wsparcia naszych Przyjaciół i Darczyńców. Przygotowanie odpowiednich propozycji to dopiero początek długiego procesu legislacyjnego ustaw wspomagających osoby z niepełnosprawnościami i ich najbliższych, w którym będziemy brać udział. Przeprowadzone w ostatnich miesiącach szerokie prace analityczne, konsultacje oraz prace ekspertów pochłonęły już 35 000 zł, a dalsze prace nad projektami niezbędnych regulacji oznaczają jeszcze koszt nie mniejszy niż 15 000 zł.

Z konkretnymi kosztami będzie się także wiązać odkłamywanie dezinformacji szerzonej przez zwolenników aborcji. Liczymy na ogromną skuteczność wysyłki do szpitali naszego memorandum na temat praktycznych skutków wyroku TK. Koszty takiego przedsięwzięcia to jednak 10 000 zł. Kolejne 4 000 zł wydamy natomiast na publikację, prezentację i promocję raportu przedstawiającego nieprawidłowości do jakich dochodziło w związku z nadużywaniem przesłanki eugenicznej w polskich szpitalach.

Poza tym będziemy także stawać w obronie wszystkich ofiar agresji zwolenników aborcji. Każdy taki proces to koszt co najmniej 3 000 zł. Aktualnie pomagamy dwóm przedstawicielom środowiska dziennikarskiego. Jesteśmy jednak gotowi do świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej wszystkim poszkodowanym, a obawiam się, że w kolejnych dniach będzie ich coraz więcej.

 

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Nie mam wątpliwości, że po rozszerzeniu ochrony życia to właśnie my, jako przedstawiciele ruchu pro-life, musimy wykazać się solidarnością, inspirując polityków do zapewnienia najwyższego możliwego poziomu wsparcia rodzin, które wychowują dzieci z niepełnosprawnościami. Decyzja dotycząca podjęcia prac nad naszymi propozycjami leży teraz w rękach Prezydenta RP. Wierzę w to, że Prezydent Andrzej Duda nie zignoruje masowego apelu w tak ważnej i szlachetnej sprawie.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.