Życie swoje za przyjaciół swoich

Abba Pojmen powiedział :

Nikt nie ma większej miłości od tej, że ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Otóż więc, jeśli kto usłyszy słowo złe i oburzające, a mógłby i sam odpowiedzieć czymś podobnym, ale walczy, żeby nie powiedzieć – jeżeli się przezwycięży  i zniesie, i nie odpłaci tamtemu, to taki człowiek oddaje życie za
swego bliźniego.