Potrójne działanie szatana

Starzec mówił: „Działanie szatana, które prowadzi do grzechu, jest potrójne. Pierwsze to zapominanie, drugie to zaniedbanie, a trzecie to pożądliwość. Zapominanie, jeśli zaistnieje, rodzi zaniedbanie. Z zaniedbania rodzi się pożądliwość, a ta powoduje upadek człowieka. Kiedy umysł jest czujny, by nie dopuścić do zapomnienia, nie dojdzie do zaniedbania. Przy braku zaniedbania nie wkradnie się pożądliwość. Jeśli jej nie będzie, przy pomocy łaski Chrystusa człowiek nie upadnie”.