Kwestia relikwii

Kości czy fragmenty ubrań świętych traktowano kiedyś jako amulety mające zapewnić zdrowie albo powodzenie. Czym tak naprawdę są relikwie i dlaczego Kościół je przechowuje? 

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że zmysł religijny chrześcijan zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Należy do nich cześć oddawana relikwiom. Wyraz relikwia tłumaczony z języka łacińskiego, dosłownie oznacza pozostałość. Są to szczątki ciała świętego lub błogosławionego albo jakiś przedmiot, którym posługiwał się za życia. W tradycji chrześcijańskiej już od bardzo dawna z wielką czcią odnoszono się do ciał i przedmiotów związanych ze zmarłymi w nieskazitelnej opinii. Szczególny kult związany był z męczennikami, oddającymi życie ze względu na wiarę w Chrystusa.

Przeczytaj cały artykuł: https://misyjne.pl/co-zrobic-z-relikwiami-czy-kazdy-musi-je-czcic/