Dlaczego Bóg nie stworzył nas od razu doskonałymi?

Czasem słyszy się zarzut, że Bóg źle stworzył człowieka, bo człowiek wybrał zło i zaczął krzywdzić innych. Można spytać: Dlaczego Bóg nie stworzył nas od razu doskonałymi? Wydaje się, że stało się tak ze względu na myśl obdarzenia nas wolnością, abyśmy mogli stać się jego dziećmi i przyjaciółmi, czyli abyśmy weszli z Nim w partnerską więź miłości. Byłoby to niemożliwe bez wolności.

Dlatego też wpierw Bóg stworzył nas „z prochu ziemi”, czyli z materii pozbawionej życia i świadomości, do życia w świadomości i wolności, abyśmy mogli już jako świadomi i wolni sami wybrać prawdziwe życie lub je odrzucić. Ten wybór dla nas, obdarzonych wolnością, jest zasadniczą i najważniejszą sprawą. Właściwy dynamizm wzrostu wymaga od nas zdecydowania w podążaniu za prawdą i dobrem. Przy czym samo zdecydowanie musi się dokonać w pełnej wolności. To oznacza, że musimy mieć możliwość powiedzenia Bogu: „Nie”.

Wolność jest największym dobrem człowieka stanowiącym o jego godności. Realizuje się ona poprzez nasz sposób odbioru i reakcji na rzeczywistość. Wartości, z jakimi się wówczas utożsamiamy jednocześnie określają nas samych. Takiego wyboru możemy dokonać jedynie w przestrzeni niezdeterminowanej. Duch, który jest dany od Boga. jednoznacznie dąży do Niego a ciało, wzięte z ziemi, rządzi się prawami ziemi. Są zatem zdeterminowane.

Jeżeli w naszym życiu najważniejszy jest wybór, to musi się on dokonać w sferze świadomości i przeżywania własnej tożsamości. Niestety wydaje się, że bardzo wielu ludzi w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego,  że obecnie wybierają siebie, lub mówiąc językiem ks. Tischnera nie wiedzą, że w ich życiu „o coś chodzi”. Pozostają w bezpodmiotowym „żyje się”.  Zachowują się tak, jak gdyby nie usłyszeli Bożego pytania do nich skierowanego: Czy chcesz żyć? i pozostają w śnie.