Matko życia, Maryjo

Matko życia, Maryjo, Matko moich narodzin z niewoli grzechu, Powstania ze snu śmierci, która sprawiasz, Że budzącemu się człowiekowi Jaśnieje Chrystus. Weź moje życie Weź woje życie w swe dłonie i proszę, Powiedz Ojcu Niebieskiemu, Że jeszcze jedno małe serce, Pragnie żyć, jak Jego Syn.

Sekwencja Wielkanocna – Niech w święto radosne Paschalnej Ofiaryskładają jej wierni uwielbień swych dary

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce Baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała? Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. […]

Nocą ogród oliwny

Nocą Ogród Oliwny, śpią twardo wszyscy uczniowie. Czuwa w bólu ogromnym i cierpi za nas Bóg – Człowiek. Ojcze, jeśli możliwe oddal ode mnie ten kielich. Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić. Nocą klęczę przed Tobą, ucichły auta, tramwaje. Wszystko w życiu zawodzi, jedynie Ty pozostajesz. Nocą patrzę przez okno na skrawek nieba chmurnego. […]

Jezus, Najwyższe Imię

Jezus, najwyższe Imię, Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju, Emmanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, Jedyny Ojca Syn, umiłowany. Zgładził grzech, Baranek na wieki, królów Król i panów Pan.

Odnów mnie

Uczyń mnie gałązką w krzewie winnym Duchem, płonącą, jak ognisty krzak. Niechaj liście me nie zwiędną nigdy. Oczyść mnie i pozwól w Sobie trwać. Ref: Odnów mnie, daj przynosić dobry owoc. Wyzwól mnie i nowe życie daj. Zasadź mnie, nad płynącą Żywą Wodą. Uświęć mnie i naucz w Sobie trwać. Ty, którego miłuje dusza moja. […]

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć […]

Różańcowa Pani nieba, ziemi

Różańcowa Pani nieba, ziemi, Pozdrawiamy Cię głosy naszymi. Ref. Do Ciebie się cały świat ucieka, Przez różaniec Twej pomocy czeka, Różańcowa Dziewico Maryjo. Przyszłaś do nas z matczynym zadaniem: Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem. Mówisz, że chcesz być dla nas obroną I ratować dusze, które toną. Rzekłaś, że świat grzechem jest zatruty, więc żądałaś po […]

Maryjo, weź mnie za rękę!

W moim sercu wyrósł krzyż, Który życie daje mi, On przyprowadził mnie do Ciebie, O Panie tylko Ty Możesz odbudować mój dom. Maryjo, weź mnie za rękę, Podprowadź pod Twego syna, Przyciśnij mnie do drewna, Niech spłynie Krew i mnie oczyści.

A ojciec Kolbe nie mówi nic

Cela bez okien, światła i pryczy, zimna i ciasna jak grób, prostą modlitwę ktoś szepcze w ciszy, ona pokarmem na głód. Zamki zgrzytnęły, drzwi uchylone w nich esesmanów dwóch, jeden z nich rzuca szyderczym tonem – dzisiaj zdechniecie tu. A ojciec Kolbe nie mówi nic, patrzy tylko z czułością, bo wrogi uśmiech znika w mig […]

Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew

Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew, Za dary nieskończone wielbimy Cię. Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew, Za dary nieskończone wielbimy Cię. Chwalimy Cię Wszechmocny za dary Twe nieskończone, Za Ciało i Twoją Krew Przebacz w swojej dobroci tym, co Ciebie niegodni Kiedy do Twego stołu się zbliżamy. Przebacz, żeś hojny […]

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty z nami przemów słowo, Maryjo1 Ociemniałym podaj rękę, Niewytrwałym skracaj mękę, Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo! Gdyś pod krzyżem Syna Stała, Maryjo! Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo! Przez Twego Syna konanie Uproś sercom zmartwychwstanie, W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo! Z dawna Polski Tyś Królową,Maryjo! Ty z nami […]

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś

Zmartwychwstał Pan, i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć! Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest jego łaska Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku Chcę dziękować […]

Jezu, cichy, zhańbiony, z szat obdarty

Jezu, cichy, zhańbiony, z szat obdarty, Samotny, pobity, Wisisz na Krzyżu, Przebodli nogi, przebodli ręce, Rozpięty na krzyżu. A ja gorycz mych czynów Ci podaję, A ja ręce ocieram z Krwi Twojej, A ja me rany przed Tobą ukrywam. Od straty jednej sekundy mego życia – Wybaw nas Panie Od myśli, że jestem trochę lepszy, […]

Zbawienie przyszło przez krzyż

Zbawienie przyszło przez krzyż, Ogromna to tajemnica Każde cierpienie ma sens, Prowadzi do pełni życia. Jeżeli chcesz Mnie naśladować, To weź swój krzyż na każdy dzień I chodź ze Mną zbawiać świat Kolejny już wiek. Codzienność wiedzie przez Krzyż, Większy im kochasz goręcej. Nie musisz ginąć już dziś, Lecz ukrzyżować swe serce. Każde spojrzenie na […]

Agni Parthene – Czysta Dziewico. Hymn św. Nektariusza

Czysta Panno, nieskalana, Pani, Matką Boga Ty. Najczystsza Matko, raduj się. Rodzicielką Tyś dziewiczą, Runem łaską zroszonym. Najczystsza Matko, raduj się. Niż niebiosa Tyś wznioślejsza, Tyś nad słońce jasna jest. Najczystsza Matko, raduj się. Tyś radością świętych dziewic, nad aniołów wyższa-ś Ty. Najczystsza Matko, raduj się. Od niebiosów Tyś jaśniejsza, światła Ty przyćmiewasz blask. Najczystsza Matko, raduj […]

Płomień miłości

Niechaj płomień Twej miłości spali mnie, niechaj spłonę dzisiaj w Nim. Podążam Twoim śladem. Oto widzę: jeszcze drżą gałązki, które poruszyłeś. Widzę Twój cień, jeszcze żarzą się węgle z ognia, który rozpaliłeś, byłeś tu przede mną. Czuję Twą obecność, lecz nie mogę Ciebie dojrzeć, Panie, tylko Cię odczuwam. Wszystko stworzenie mówi do mnie, że byłeś […]

Witaj pokarmie w którym niezmierzony Nieba i ziemi Twórca jest zamkniony

Witaj pokarmie w którym niezmierzony Nieba i ziemi Twórca jest zamkniony Witaj napoju zupełnie gaszący Umysł pragnący Witaj krynico wszystkiego dobrego Gdy bowiem w sobie masz Boga samego Znasz ludziom wszystkie jego wszechmocności Niesiesz godności Witaj z niebiosów manno padająca Rozkoszny w sercu naszym smak czyniąca Wszystko na świecie co jedno smakuje W tym się […]

Wspaniały dawco miłości

Wspaniały dawco miłości, składamy na Twoim Stole wszystko, co mamy, wszystko, co mamy, choć i tak to od wieków jest Twoje. Wspaniały dawco miłości, składamy na Twoim Stole radość i szczęście, trudy i znoje, choć i tak to od wieków jest Twoje.