W szczerym polu biały krzyż

Gdy zapłonął nagle świat, bezdrożami szli przez śpiący lasRównym rytmem młodych serc, niespokojne dni odmierzał czas Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, cień siwej mgłyTylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień śladWraca dziś pamięć o tych, których nie ma Żegnał ich wieczorny mrok, […]

Wspaniały dawco miłości

Wspaniały dawco miłości, składamy na Twoim Stole wszystko, co mamy, wszystko, co mamy, choć i tak, to od wieków jest Twoje. Wspaniały dawco miłości, składamy na Twoim Stole radość i szczęście, trudy i znoje, choć i tak, to od wieków jest Twoje.

Uciekali na osiołku przez pustyni żar

Tej nocy Anioł przyszedł do Józefa: “Zbudźcie dzieciątko co tak słodko śpi, Judea dziś to nie bezpieczna strefa i policzone małych chłopców dni.” Namiestnik Herod ciągle drży w obawie, że chociaż władzę dzierży jego dłoń i rzymski cesarz patrzy nań łaskawie to w rączkach dzieci może kryć się broń Uciekali, uciekali, uciekali na osiołku przez […]

Jezu, ufam Tobie, Jezu! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!

Jezu, ufam Tobie, Jezu Jezu, ufam Tobie, Jezu Otwórzcie drzwi Chrystusowi On jeden ma słowa życia Uwierzcie Jego miłości Co wyszła na spotkanie i prowadzi nas Jezu, ufam Tobie, Jezu Jezu, ufam Tobie, Jezu Don’t let your fear to hold you back The future lies within your hands You are the child of peace and […]

A ojciec Kolbe nie mówi nic

Cela bez okien, światła i pryczy, zimna i ciasna jak grób, prostą modlitwę ktoś szepcze w ciszy, ona pokarmem na głód. Zamki zgrzytnęły, drzwi uchylone w nich esesmanów dwóch, jeden z nich rzuca szyderczym tonem – dzisiaj zdechniecie tu. A ojciec Kolbe nie mówi nic, patrzy tylko z czułością, bo wrogi uśmiech znika w mig […]

Matko, która nas znasz

Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, Na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź. Z wszystkich niewiast wybrana – przyjdź i drogę wskaż. Córko ludu Bożego do Syna Twego nas prowadź. Służebnico pokorna pokój światu daj Królowo ognisk rodzinnych Dziewico, wzorze prostoty Oblubienico cieśli Królowo narodu naszego Uciśnionych nadziejo Światło […]

Matka, która pod krzyżem stała

Jeśli masz chwile smutne w swym życiu powierz się Matce. Kiedy rozpacz rozpiera twe serce ofiaruj się Jej. Matce, która pod krzyżem stała, Matce, która się z Synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory, cierpienie znieść ci pomoże. Ona Matka, która pod krzyżem stała, Matka, która się z Synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory, […]

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty z nami przemów słowo, Maryjo1 Ociemniałym podaj rękę, Niewytrwałym skracaj mękę, Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo! Gdyś pod krzyżem Syna Stała, Maryjo! Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo! Przez Twego Syna konanie Uproś sercom zmartwychwstanie, W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo! Z dawna Polski Tyś Królową,Maryjo! Ty z nami […]

Hymn etiopski

Chleb niebiański dał nam Pan, na życie wieczne. Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosławiony, Ciało Pana i Krew drogocenną, Chleb przemienił Pan, Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający. Przyjąwszy Święty Chleb będziemy wysławiali Boga, Który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy, Radujcie się sprawiedliwi w Panu, Przyjmując Ciało i Krew Chrystusa. Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów, Dziś oglądaliśmy naszego […]

Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew

Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew, Za dary nieskończone wielbimy Cię. Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew, Za dary nieskończone wielbimy Cię. Chwalimy Cię Wszechmocny za dary Twe nieskończone, Za Ciało i Twoją Krew Przebacz w swojej dobroci tym, co Ciebie niegodni Kiedy do Twego stołu się zbliżamy. Przebacz, żeś hojny […]

Duchu Święty przyjdź – otwórz serce me!

Duchu Święty przyjdź – otwórz serce me! Rozpal ducha i we mnie się módl! Oświeć umysł mój, wyraź wnętrze me, naucz Panie jak modlić się Przenikasz i znasz Panie mnie, wiesz dobrze, co powiedzieć chcę miłujesz i prowadzisz mnie wspieraj łaską w słabości mej! Duchu Święty przyjdź – otwórz serce me! Rozpal ducha i we […]

Znajdziesz Go, wkrótce znajdziesz Go!

Nie ma Cię, Panie nie ma Cię W moim życiu, ciemno jest! Rana ma, krwawi boli mnie, Daj odpowiedź, nie ma Cię! To jest to miejsce, nie uciekaj stąd, To jest brama , przez którą możesz przejść, To jest droga, którą możesz pójść. Tu w tym cierpieniu, właśnie skrył się Pan, Jest tak blisko, że […]

Matko życia, Maryjo

Matko życia, Maryjo, Matko moich narodzin z niewoli grzechu, Powstania ze snu śmierci, która sprawiasz, Że budzącemu się człowiekowi Jaśnieje Chrystus. Weź moje życie Weź woje życie w swe dłonie i proszę, Powiedz Ojcu Niebieskiemu, Że jeszcze jedno małe serce, Pragnie żyć, jak Jego Syn.

Sekwencja Wielkanocna – Niech w święto radosne Paschalnej Ofiaryskładają jej wierni uwielbień swych dary

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce Baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała? Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. […]

Nocą ogród oliwny

Nocą Ogród Oliwny, śpią twardo wszyscy uczniowie. Czuwa w bólu ogromnym i cierpi za nas Bóg – Człowiek. Ojcze, jeśli możliwe oddal ode mnie ten kielich. Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić. Nocą klęczę przed Tobą, ucichły auta, tramwaje. Wszystko w życiu zawodzi, jedynie Ty pozostajesz. Nocą patrzę przez okno na skrawek nieba chmurnego. […]

Jezus, Najwyższe Imię

Jezus, najwyższe Imię, Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju, Emmanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, Jedyny Ojca Syn, umiłowany. Zgładził grzech, Baranek na wieki, królów Król i panów Pan.

Odnów mnie

Uczyń mnie gałązką w krzewie winnym Duchem, płonącą, jak ognisty krzak. Niechaj liście me nie zwiędną nigdy. Oczyść mnie i pozwól w Sobie trwać. Ref: Odnów mnie, daj przynosić dobry owoc. Wyzwól mnie i nowe życie daj. Zasadź mnie, nad płynącą Żywą Wodą. Uświęć mnie i naucz w Sobie trwać. Ty, którego miłuje dusza moja. […]

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć […]