A ojciec Kolbe nie mówi nic

Cela bez okien, światła i pryczy, zimna i ciasna jak grób, prostą modlitwę ktoś szepcze w ciszy, ona pokarmem na głód. Zamki zgrzytnęły, drzwi uchylone w nich esesmanów dwóch, jeden z nich rzuca szyderczym tonem – dzisiaj zdechniecie tu. A ojciec Kolbe nie mówi nic, patrzy tylko z czułością, bo wrogi uśmiech znika w mig […]

Matko, która nas znasz

Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, Na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź. Z wszystkich niewiast wybrana – przyjdź i drogę wskaż. Córko ludu Bożego do Syna Twego nas prowadź. Służebnico pokorna pokój światu daj Królowo ognisk rodzinnych Dziewico, wzorze prostoty Oblubienico cieśli Królowo narodu naszego Uciśnionych nadziejo Światło […]

Matka, która pod krzyżem stała

Jeśli masz chwile smutne w swym życiu powierz się Matce. Kiedy rozpacz rozpiera twe serce ofiaruj się Jej. Matce, która pod krzyżem stała, Matce, która się z Synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory, cierpienie znieść ci pomoże. Ona Matka, która pod krzyżem stała, Matka, która się z Synem żegnała, która uczyć cię będzie pokory, […]

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty z nami przemów słowo, Maryjo1 Ociemniałym podaj rękę, Niewytrwałym skracaj mękę, Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo! Gdyś pod krzyżem Syna Stała, Maryjo! Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo! Przez Twego Syna konanie Uproś sercom zmartwychwstanie, W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo! Z dawna Polski Tyś Królową,Maryjo! Ty z nami […]

Hymn etiopski

Chleb niebiański dał nam Pan, na życie wieczne. Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosławiony, Ciało Pana i Krew drogocenną, Chleb przemienił Pan, Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający. Przyjąwszy Święty Chleb będziemy wysławiali Boga, Który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy, Radujcie się sprawiedliwi w Panu, Przyjmując Ciało i Krew Chrystusa. Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów, Dziś oglądaliśmy naszego […]

Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew

Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew, Za dary nieskończone wielbimy Cię. Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew, Za dary nieskończone wielbimy Cię. Chwalimy Cię Wszechmocny za dary Twe nieskończone, Za Ciało i Twoją Krew Przebacz w swojej dobroci tym, co Ciebie niegodni Kiedy do Twego stołu się zbliżamy. Przebacz, żeś hojny […]

Duchu Święty przyjdź – otwórz serce me!

Duchu Święty przyjdź – otwórz serce me! Rozpal ducha i we mnie się módl! Oświeć umysł mój, wyraź wnętrze me, naucz Panie jak modlić się Przenikasz i znasz Panie mnie, wiesz dobrze, co powiedzieć chcę miłujesz i prowadzisz mnie wspieraj łaską w słabości mej! Duchu Święty przyjdź – otwórz serce me! Rozpal ducha i we […]

Znajdziesz Go, wkrótce znajdziesz Go!

Nie ma Cię, Panie nie ma Cię W moim życiu, ciemno jest! Rana ma, krwawi boli mnie, Daj odpowiedź, nie ma Cię! To jest to miejsce, nie uciekaj stąd, To jest brama , przez którą możesz przejść, To jest droga, którą możesz pójść. Tu w tym cierpieniu, właśnie skrył się Pan, Jest tak blisko, że […]

Matko życia, Maryjo

Matko życia, Maryjo, Matko moich narodzin z niewoli grzechu, Powstania ze snu śmierci, która sprawiasz, Że budzącemu się człowiekowi Jaśnieje Chrystus. Weź moje życie Weź woje życie w swe dłonie i proszę, Powiedz Ojcu Niebieskiemu, Że jeszcze jedno małe serce, Pragnie żyć, jak Jego Syn.

Sekwencja Wielkanocna – Niech w święto radosne Paschalnej Ofiaryskładają jej wierni uwielbień swych dary

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce Baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała? Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. […]

Nocą ogród oliwny

Nocą Ogród Oliwny, śpią twardo wszyscy uczniowie. Czuwa w bólu ogromnym i cierpi za nas Bóg – Człowiek. Ojcze, jeśli możliwe oddal ode mnie ten kielich. Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić. Nocą klęczę przed Tobą, ucichły auta, tramwaje. Wszystko w życiu zawodzi, jedynie Ty pozostajesz. Nocą patrzę przez okno na skrawek nieba chmurnego. […]

Jezus, Najwyższe Imię

Jezus, najwyższe Imię, Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju, Emmanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, Jedyny Ojca Syn, umiłowany. Zgładził grzech, Baranek na wieki, królów Król i panów Pan.

Odnów mnie

Uczyń mnie gałązką w krzewie winnym Duchem, płonącą, jak ognisty krzak. Niechaj liście me nie zwiędną nigdy. Oczyść mnie i pozwól w Sobie trwać. Ref: Odnów mnie, daj przynosić dobry owoc. Wyzwól mnie i nowe życie daj. Zasadź mnie, nad płynącą Żywą Wodą. Uświęć mnie i naucz w Sobie trwać. Ty, którego miłuje dusza moja. […]

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć […]

Różańcowa Pani nieba, ziemi

Różańcowa Pani nieba, ziemi, Pozdrawiamy Cię głosy naszymi. Ref. Do Ciebie się cały świat ucieka, Przez różaniec Twej pomocy czeka, Różańcowa Dziewico Maryjo. Przyszłaś do nas z matczynym zadaniem: Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem. Mówisz, że chcesz być dla nas obroną I ratować dusze, które toną. Rzekłaś, że świat grzechem jest zatruty, więc żądałaś po […]

Maryjo, weź mnie za rękę!

W moim sercu wyrósł krzyż, Który życie daje mi, On przyprowadził mnie do Ciebie, O Panie tylko Ty Możesz odbudować mój dom. Maryjo, weź mnie za rękę, Podprowadź pod Twego syna, Przyciśnij mnie do drewna, Niech spłynie Krew i mnie oczyści.

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś

Zmartwychwstał Pan, i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć! Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest jego łaska Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku Chcę dziękować […]

Jezu, cichy, zhańbiony, z szat obdarty

Jezu, cichy, zhańbiony, z szat obdarty, Samotny, pobity, Wisisz na Krzyżu, Przebodli nogi, przebodli ręce, Rozpięty na krzyżu. A ja gorycz mych czynów Ci podaję, A ja ręce ocieram z Krwi Twojej, A ja me rany przed Tobą ukrywam. Od straty jednej sekundy mego życia – Wybaw nas Panie Od myśli, że jestem trochę lepszy, […]