Zabawki dla afrykańskich dzieci

Wysłane dziś prezenty – zabawki dla dzieci na misje na ręce sióstr Klawertynek z Krosna. Przekazaliśmy ponad 1200 medalików, ponad 100 różańców, obrazki z wizerunkami świętych, 17 piłek do piłki nożnej, 40 skakanek, gumy do skakania, kilka paletek, 10 szt. ringo i inne przedmioty przydatne i umilające wakacje.

Adopcja serca 2017-06-08

W miarę naszych możliwości przekazujemy drobne ofiary na ubogie dzieci znajdujące się pod opieką polskich misjonarek. Mamy nadzieję, że te informacje nie będą powodem do zgorszenia, lecz zachęcą każdego do jałmużny i dobroczynności.

Przygotowujemy ankietę

Zaczęliśmy rozważać przygotowanie ankiety, którą chcielibyśmy rozdawać po Mszach św. w celu rozpoznania konkretnych potrzeb i opinii w naszej parafii. Nie chcemy bowiem biec na próżno angażując się w pozorne działania mniejszej wagi lub nie spełniające oczekiwań ludzi z naszej parafii. Oczywiście wszystko oddajemy woli i mocy Ducha Świętego. Prosimy też o modlitwę w tej […]

Adopcja serca – o co chodzi

Akcja Katolicka parafii św. Józefa w Wieluniu postanowiła się włączyć w dzieło “Adopcji Serca” prowadzone przez Siostry Klawerianki. Dzieło to polega na systematycznym wspieraniu jednego dziecka z terenów objętych misjami. “Adopcja Serca to pomoc duchowa i materialna ofiarowana konkretnemu dziecku żyjącemu w kraju misyjnym, które znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Nie jest to pomoc […]