Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę – VI niedziela Wielkanocy 26-05-2019 r.

NIEDZIELA 26-05-2019 r. W kolejną niedzielę Wielkanocy usłyszeliśmy obietnicę posłania uczniom Ducha Świętego. Trzecia Osoba Trójcy Świętej prowadzi Kościół do pełnego zjednoczenia z Chrystusem i na spotkanie z Bogiem Ojcem. W dzisiejszej modlitwie szczególnie pamiętamy o naszych matkach z okazji ich święta. Niech Najświętsza Maryja Panna, wzór macierzyńskiego serca, nieustannie wyprasza potrzebne dary, a wdzięczność […]

Abyście się wzajemnie miłowali – V niedziela Wielkanocy 19-05-2019 r.

NIEDZIELA 19-05-2019 r. Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie wieki będzie ożywiało wspólnotę Kościoła. Współczesnemu światu potrzeba wyraźnego świadectwa i nowej inspiracji, jaką ludzie wiary odnajdują nieustannie w słowach Pisma Świętego. Trwają nabożeństwa majowe. Zapraszamy do modlitwy codziennie o godz. 17.30. Nowenna do Świętego Józefa w każdą środę o godz. 7.00 i […]

Ja i Ojciec jedno jesteśmy – IV niedziela Wielkanocy 12-05-2019 r.

NIEDZIELA 12-05-2019 r. Niedziela Dobrego Pasterza ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie wszystkich, których powierza Mu Bóg Ojciec. Szczególnym znakiem tej pasterskiej miłości są sakramenty święte, których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom i ich następcom. Dzisiejsza niedziela jest szczególną okazją do modlitwy o dobrych pasterzy gorliwych i świętych kapłanów oraz o powołania do życia konsekrowanego. […]

Czy miłujesz Mnie? – III niedziela Wielkanocy 05-05-2019r.

NIEDZIELA 05-05-2019 r. Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa staje się naszym udziałem dzięki świadectwom przekazanym nam na kartach Nowego Testamentu. Rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Biblijny jest dla nas zachętą do częstszego sięgania po Pismo Święte, które jest niewyczerpanym źródłem mądrości i przewodnikiem na drogach wiary. Przez cały Tydzień Biblijny pragniemy jako parafialna wspólnota pochylić się nad […]

Pokój wam! – II niedziela wielkanocna Miłosierdzia Bożego 28-04-2019 r.

NIEDZIELA 28-04-2019 r. Druga niedziela wielkanocna została ustanowiona przez św. Jana Pawła II niedzielą Miłosierdzia Bożego. Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym. Dzisiaj i przez cały tydzień otaczamy szczególną modlitwą tych, którzy na co dzień zajmują się działalnością charytatywną w naszej parafii. […]

Pan rzeczywiście zmartwychwstał – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego 21-04-2019 r.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 21-04-2019 r. Msze Święte dzisiaj według porządku świątecznego. Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny Msze św. będą tak jak w każdą niedzielę. Jak co roku będziemy wspierać duchowo i materialnie wyższe uczelnie katolickie i wydziały teologiczne w Polsce, z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim na czele. Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego […]

Wielki Tydzień 14-04-2019 r.

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 14-04-2019 r. Przed każdą Mszą św. odbywa się poświęcenie palm. Gorzkie Żale o godz. 17.40. W Wielkim Tygodniu obchodzimy pamiątkę Męki Chrystusa. Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania rozpoczyna się Mszą wieczorną Wieczerzy Pańskiej w czwartek, a kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. WIELKI CZWARTEK 18-04-2019 r. W tym dniu świętujemy ustanowienie Eucharystii […]

Idź i odtąd już nie grzesz – V niedziela Wielkiego Postu 07-04-2019 r.

NIEDZIELA 07-04-2019 r. Eucharystia jest miejscem wspominania i uobecniania zbawczych dzieł Boga oraz oddawania Mu chwały. Słuchanie słowa Bożego, spożywanie Ciała i Krwi Pana, otrzymywanie mocy Ducha Świętego uzdalnia wierzących do nawrócenia – do zerwania z grzechem i spełniania woli Boga w codziennym życiu, upodabniania się w ten sposób do Chrystusa. Gorzkie Żale w każdą […]

Był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się – IV niedziela Wielkiego Postu 31-03-2019 r.

NIEDZIELA 31-03-2019 r. Czwarta niedziela Wielkiego Postu nazywa się niedzielą Laetare, co oznacza “cieszcie się”. Zbliżają się bowiem święte dni paschalne, podczas których Bóg okaże swoje miłosierdzie. Największym znakiem tej miłości będzie Ofiara złożona przez Chrystusa na drzewie krzyża, która stanie się źródłem zbawienia dla całej ludzkości. Trwamy w wielkopostnej zadumie i rozważaniu męki Chrystusa. […]

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie – III niedziela Wielkiego Postu 24-03-2019 r.

NIEDZIELA 24-03-2019 r. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana. Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w piątki: Dla dzieci i młodzieży 0 godz. 16.30 Dla starszych o godz. 17.30 Dzisiaj Gorzkie Żale z nauką […]

To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! – II niedziela Wielkiego Postu 17-03-2019 r.

NIEDZIELA 17-03-2019 r. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Modlitwą i ofiarą wspierajmy dzieło głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Przypominamy wiernym czwarte przykazanie kościelne, które w okresie Wielkiego Postu znajduje swoje najgłębsze wypełnienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się […]

Pełen Ducha Świętego… na pustyni… kuszony przez diabła – I niedziela Wielkiego Postu 10-03-2019 r.

NIEDZIELA 10-03-2019 r. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana. Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach modlimy się z […]

Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz – VIII niedziela zwykła 03-03-2019 r.

NIEDZIELA 03-03-2019 r. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień modlitw o trzeźwość narodu. To szczególny czas duchowego wsparcia wszystkich zmagających się z problemem uzależnienia oraz modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i parafii. Nie bądźmy obojętni – jeszcze wielu potrzebę naszego przykładu i wytężonej modlitwy. Dzisiaj z racji I-ej niedzieli miesiąca nabożeństwo adoracyjne o godz.17.30, po Mszy […]

Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie! – VII niedziela zwykła 24-02-2019r.

NIEDZIELA 24-02-2019 r. Chrystusowa Ewangelia nieustannie stawia przed nami nowe wyzwania. Przykazanie miłości nieprzyjaciół dosięga naszych uprzedzeń, doznawanych krzywd i niesprawiedliwości. Podejmijmy w nowym tygodniu próbę wypełnienia przykazania, do którego nie tylko zaprasza, ale i uzdalnia nas Duch Święty. W przyszłą pierwszą niedzielę miesiąca zmiana tajemnic różańcowych, oraz spotkanie formacyjne dla Róż Różańcowych i Straży […]

Błogosławieni jesteście – VI niedziela zwykła 17-02-2019r.

NIEDZIELA 17-02-2019 r. Słowa dzisiejszej Ewangelii nie są wyłącznie przypomnieniem obowiązku troski o głodnych, ubogich i cierpiących. Chrystus oczekuje od nas serc i umysłów zdolnych dostrzegać prawdziwe źródła ludzkiej biedy. Początkiem takiej postawy jest właściwy dystans do wszystkiego, co sami posiadamy. Odpowiadając na zachętę dzisiejszego słowa Bożego, zapraszamy wolontariuszy pragnących zaangażować się w prace Parafialnego […]

Zostawili wszystko i poszli za Nim – V niedziela zwykła 10-02-2019 r.

NIEDZIELA 10-02-2019 r. Chrystusowe wezwanie skierowane dzisiaj do Szymona: “wypłyń na głębię” nie może być odczytane tylko jako znak apostolskiego powołania. Pan zaprasza nas wszystkich abyśmy z zaufaniem wypłynęli na głębiny wiary. Oby udział w niedzielnej Eucharystii na nowo rozpalił w nas ducha odważnego podążania za Chrystusem. Rodziców, opiekunów, a także organizatorów zimowego wypoczynku serdecznie […]

Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście – IV niedziela zwykła 03-02-2019 r.

NIEDZIELA 03-02-2019 r. Spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym stanowi dla chrześcijanina umocnienie w wierze. Ponieważ trud codziennego życia absolutnie nie może przysłonić królestwa Bożego, koniecznym staje się osobiste zaangażowanie oraz chrześcijański zapał do działania. Chrystus sam chce nas wspierać we wszystkim, czego będziemy doświadczać w najbliższym tygodniu. Dzisiaj z racji pierwszej niedzieli miesiąca nabożeństwo adoracyjne o […]

Abym ubogim niósł dobrą nowinę – III niedziela zwykła 27-01-2019 r.

NIEDZIELA 27-2019 r. Wraz z Kościołem powszechnym dziękujemy Panu Bogu za dar Światowych Dni Młodzieży. Pragniemy zawierzać miłującemu Ojcu młodzież całego świata, aby na współczesnych drogach z odwagą odkrywała i wiernie wypełniała swoje życiowe i chrześcijańskie powołania. Słowa posłania skierowane dziś przez papieża odczytajmy jako drogowskaz także dla nas i dla naszej parafialnej wspólnoty. Dzisiejsza […]

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie! – II niedziela zwykła 20-01-2019 r.

NIEDZIELA 20-01-2019 r. Najświętsza Ofiara Chrystusa, której pamiątkę sprawujemy, jednoczy nas wokół ołtarza. W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan prosimy dobrego Boga, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili “jedno serce i jednego ducha”, dodając w ten sposób czytelne świadectwo wobec świata. W Panamie trwają Światowe Dni Młodzieży, Zapraszamy do śledzenia relacji ze spotkania papieża z […]

On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem – niedziela 12-01-2019 r.

NIEDZIELA 13-01-2019 r. Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszamy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc. W czwartek 24 stycznia rozpoczynają się 34 Światowe Dni Młodzieży w […]