Życie swoje za przyjaciół swoich

Abba Pojmen powiedział : “Nikt nie ma większej miłości od tej, że ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Otóż więc, jeśli kto usłyszy słowo złe i oburzające, a mógłby i sam odpowiedzieć czymś podobnym, ale walczy, żeby nie powiedzieć – jeżeli się przezwycięży  i zniesie, i nie odpłaci tamtemu, to taki człowiek […]

Ciasna i wąska jest droga, która wiedzie do żywota

Wszędzie tedy potwierdza się orzeczenie Wiecznej Prawdy: “Ciasna i wąska jest droga, która wiedzie do żywota” (Mt 7,14). Na szeroki gościniec wiodący ku śmierci, cisną się liczne gromady, na ścieżkach zbawienia rzadko spotkasz ślady stóp przechodnia. Skąd to pochodzi, że więcej ludzi wybiera lewą, a nie prawą drogę? Stąd, że pospólstwo ciągnie do uciech przyziemnych […]

Szukajcie uzdrowienia u Chrystusa

Bracia najdrożsi! Wiecie, że wszyscy ludzie szukają zdrowia ciała, ale powinniśmy też przyznać, że jakkolwiek cenne jest zdrowie ciała, to jednak o wiele cenniejsze jest zdrowie serca. A więc wszyscy chrześcijanie powinni się szczególnie i zawsze modlić, aby im Bóg raczył z łaski i dobroci swojej udzielić zdrowia duszy. Pewnie, że należy się modlić o […]