Zarządzenie w sprawie niektórych aspektów działalności duszpasterskiej w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI Częstochowa, dn. 15 października 2020 r. ZARZĄDZENIE w sprawie niektórych aspektów działalności duszpasterskiej w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego na dzień 15 października 2020 r.   W związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego w sytuacji pandemii, konieczne jest zastosowanie się do nich także w kwestii działalności duszpasterskiej Kościoła. Wobec ograniczenia w […]

ZARZĄDZENIE w sprawie dostosowania dotychczasowych decyzji do aktualnych przepisów prawa polskiego w stanie epidemii

W związku z zasadami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697), wprowadza się z dniem 20 kwietnia 2020 r. następujące zmiany w dotychczas wydanych rozporządzeniach: 1. Od dnia 20 kwietnia 2020 […]

WIELKI TYDZIEŃ – Plan transmisji internetowych parafii pw. św. Józefa w Wieluniu

Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego, Triduum Paschalne odbędzie się bez udziału wiernych. W nabożeństwach i liturgii będzie można uczestniczyć za pośrednictwem transmisji internetowych na oficjalnym profilu parafii na facebooku. Prosimy przekazać te informacje rodzinie, znajomym i sąsiadom. Wielki Czwartek – 9 […]

Ważne informacje oraz przypomnienia, w związku ze zbliżającym się Wielkim Tygodniem i Triduum Paschalnym

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca oraz 31 marca br. stanowią, że ograniczenia zgromadzeń religijnych do 5 osób obowiązują do dnia 11 kwietnia 2020 włącznie, a od dnia 12 kwietnia 2020 r. powraca się do ograniczenia do 50 osób. Trzeba jednak zaznaczyć, że Minister Zdrowia podczas konferencji prasowej oświadczył, iż szczegółowe zalecenia lub ograniczenia […]

KOMUNIKAT Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym […]

Wskazania Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie w sprawie pierwszej Komunii świętej

Uszczegóławiając zasadę zdefiniowaną w punkcie 26. Zarządzenia w sprawie sprawowania sakramentów świętych oraz organizacji pracy duszpasterskiej w ostatnich tygodniach Wielkiego Postu, w Wielkim Tygodniu i w czasie Triduum Paschalnego, opublikowanego w Okólniku Kurii Metropolitalnej w Częstochowie nr 2/4 z dnia 25 marca 2020 r., Referat Katechetyczny określa następujące zasady organizacji uroczystości pierwszej Komunii świętej na […]

ZARZĄDZENIE w sprawie sprawowania sakramentów świętych oraz organizacji pracy duszpasterskiej w ostatnich tygodniach Wielkiego Postu, w Wielkim Tygodniu i w czasie Triduum Paschalnego

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI Częstochowa, 25 marca 2020 r. l.dz. 440/5.1.1/2020  ZARZĄDZENIE w sprawie sprawowania sakramentów świętych oraz organizacji pracy duszpasterskiej w ostatnich tygodniach Wielkiego Postu, w Wielkim Tygodniu i w czasie Triduum Paschalnego   Trwająca w naszej Ojczyźnie sytuacja i wprowadzony stan epidemii sprawiają, że nie możemy prowadzić pracy duszpasterskiej w takiej formie i porządku, […]

Poznaj swoje prawa w dobie koronawirusa [Ordo Iuris]

(Zastrzeżenie: poniższy tekst pochodzi z newslettera instytutu Ordo Iuris i jest tu zamieszczony za zgodą autorów)   Rozprzestrzenianie się choroby COVID-19 oraz stan zagrożenia epidemicznego, a teraz ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego stan epidemii zmieniły całkowicie życie każdego z nas, naszych rodzin i całej Ojczyzny. Pojawiają się w nas naturalne w takich sytuacjach uczucia, jak […]

MODLITWA W INTENCJI SŁUŻBY ZDROWIA

   Wszechmogący i miłosierny Boże, który jesteś Panem życia i śmierci, Panem ludzkich losów, troskliwym Ojcem swych dzieci.    W tych dniach, gdy epidemia okrywa świat łękiem i niepewnością, spójrz szczególnie na tych, którymi posługujesz się, by byli znakiem Twej ojcowskiej dobroci i miłości.    Prosimy Cię, dobry Boże, za służbę zdrowia, za lekarzy, pielęgniarki […]

Zarządzenie w sprawie działalności duszpasterskiej w związku ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 r., poz. 433), jesteśmy zobowiązani do zachowania szczególnych zasad postępowania, których celem jest nade wszystko bezpieczeństwo naszych wiernych i duchownych. Podtrzymuje się wszystkie szczegółowe polecenia zawarte w zarządzeniach przekazanych księżom […]

Koronawirus – ważne komunikaty

I. Komunikat Kurii Metropolitalnej w sprawie odwołania wielkopostnych rekolekcji dla dzieci i młodzieży na terenie Archidiecezji Częstochowskiej W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych oraz przedszkolnych, z dniem dzisiejszym, odwołuje się w całej Archidiecezji Częstochowskiej rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Nie należy organizować specjalnych spotkań rekolekcyjnych dla dzieci i młodzieży w parafiach. Dzieci mogą uczestniczyć w […]