Kwestia relikwii

Kości czy fragmenty ubrań świętych traktowano kiedyś jako amulety mające zapewnić zdrowie albo powodzenie. Czym tak naprawdę są relikwie i dlaczego Kościół je przechowuje?  Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że zmysł religijny chrześcijan zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Należy do nich cześć oddawana relikwiom. Wyraz relikwia tłumaczony z języka […]

Kwestia odpustów

«Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonym warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych» (KPK, kan. 992; KKK, n. 1471). Odpust zupełny jest szczególnym darem […]

Niewyobrażalna działalność charytatywna Kościoła Katolickiego

Poniższy artykuł pochodzi z serwisu sredniowieczny.pl (opublikowany został tutaj za zgodą autora): Każdy chyba słyszał, że Kościół jest bardzo kosztowny, a jedyne co oferuje to pociechę, w dodatku tylko tym, którzy dają na tacę. Poniższy wpis powstał (i powstaje nadal), by stanowić jeden z wielu dowodów na mylność tego twierdzenia. Działalność charytatywna Kościoła, mimo że […]

Opracowanie dotyczące wątpliwości związanych z Bożym Narodzeniem

BOŻE NARODZENIE 1.1 SKĄD SIĘ WZIĘŁA DATA BOŻEGO NARODZENIA U CHRZEŚCIJAN? 1.2 HIPOTEZA AKOMODACYJNA 1.2.1 Czy chrześcijanie przejęli rzymskie święto Niezwyciężonego Słońca? 1.2.2 Czy chrześcijanie przejęli święto z kultu Mitry? 1.2.3 Saturnalia i Konstantyn Wielki 1.3 POROZMAWIAJMY O JUDAIZMIE 1.4 RÓŻNE ZARZUTY 1.5 PODSUMOWANIE Ściągnij opracowanie w pliku pdf stąd: http://analizy.biz/opracowania/bozenarodzenie.pdf (Jeżeli dokument nie otworzy […]

O zmartwychwstaniu [4] – przemiana uczniów

Zwróćmy uwagę, że głosząc zmartwychwstanie, uczniowie Jezusa czynili to jako naoczni świadkowie, i to wówczas, gdy żyli jeszcze ludzie pamiętający wydarzenia, o których mówili. W 56 roku po Chr., a prawdopodobnie nawet wcześniej, św. Paweł pisał, że ponad 500 osób widziało zmartwychwstałego Jezusa i że większość z nich nadal żyje (1 Kor15,6nn). Jest rzeczą niemożliwą, […]

Czy Bóg Biblii i ten z Koranu to jedno i to samo?

“Większość ludzi po prostu zakłada, że Bóg Biblii i ten z Koranu to jedno i to samo, jedynie o innym imieniu. Jednak pytanie jakie postawił Zemmer pozostaje, czy jest tak naprawdę? Kiedy porównamy atrybuty Boga przedstawione w Biblii z atrybutami Allaha z Koranu, staje się oczywistym, że nie jest to ten sam Bóg. Rzetelność historyczna […]

O zmartwychwstaniu [3] – Rzymska dyscyplina wojskowa

„Kara za opuszczenie posterunku była śmierć, zgodnie z prawem (Dionizjusz z Hallikarnasu, Antiq. Rom. VHI.7 9). Autorem najsłynniejszej rozprawy o surowości dyscypliny wojskowej jest Polibiusz (V1.37 ,38), a wynika z niej, że strach przed karą skutkował nienaganną starannością przy Wykonywaniu zadań, zwłaszcza podczas nocnych wart. Zaświadcza o tym autorytet piszącego, który relacjonuje to, co miał […]

O zmartwychwstaniu [2] – przekupiona straż

Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy […]

O zmartwychwstaniu [1]

Wielkimi prawdami, jakie głosili Apostołowie, były te, że Chrystus zmartwychwstał i że tylko wskutek nawrócenia się z grzechu i dzięki wierze w Niego ludzie mogą mieć nadzieję na zbawienie. Naukę tę jednogłośnie deklarowali wszędzie, nie tylko pośród najcięższych udręk, alei w obliczu najbardziej przerażających błędów, z jakimi może się zetknąć ludzki umysł. Ich Mistrz dopiero […]

Kształtowanie się kanonu Biblii

Pytanie o formułę, według której decydowano  o umieszczeniu bądź nieumieszczeniu danej księgi w Biblii, jest pytaniem o tzw. kanoniczność. Prawie każdy czytelnik Pisma Świętego chciałby wiedzieć, dlaczego pewne księgi znalazły się w niej, inne zaś nie. Znaczenie słowa „kanon”. Słowo „kanon” pochodzi od greckiego słowa oznaczającego trzcinę (po hebrajsku jest to ganeh), trzciny używano jako […]

Oparcie się tylko na Biblii?

Postulaty, aby opierać się dosłownie tylko na Biblii podnoszą przeważnie ludzie świeżo nawróceni, których znajomość Pisma Świętego jest dość powierzchowna. Można wątpić, czy większość zwolenników „opierania się wyłącznie na Biblii” miała odpowiedni aparat badawczy, by zrealizować to hasło (na początek: wszechstronną znajomość starożytnej greki i hebrajskiego, znajomość kontekstu kulturowego pozwalającego odczytywać znaczenie metafor i idiomów, […]

Młodzież pyta znanego księdza egzorcystę

Młodzież pyta znanego ks. egzorcystę m.in. o to, czy wierzyć uzdrowicielom, którzy podają się za praktykujących katolików, czym jest modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie, jak można doprowadzić do Boga osobę, która jest ateistą, czy muzycy podpisują pakty z szatanem, w jakim wieku człowiek jest najbardziej narażony na ataki demona, czym jest akupunktura i homeopatia. W […]

Dlaczego Bóg nie stworzył nas od razu doskonałymi?

Czasem słyszy się zarzut, że Bóg źle stworzył człowieka, bo człowiek wybrał zło i zaczął krzywdzić innych. Można spytać: Dlaczego Bóg nie stworzył nas od razu doskonałymi? Wydaje się, że stało się tak ze względu na myśl obdarzenia nas wolnością, abyśmy mogli stać się jego dziećmi i przyjaciółmi, czyli abyśmy weszli z Nim w partnerską […]