Wizyta duszpasterska w dniach 02-07 stycznia 2023 r.

Plan kolędy jest następujący:

Poniedziałek 02 I 2023

  • a) jeden ksiądz od godz.9.00 ul Warszawska od ulicy Przemysłowej w stronę miasta od godz. 13.00 ul. Poprzeczna.
  • b) drugi ksiądz od godz. 14.30 ul. Warszawska od ul. Przemysłowej w stronę Urbanic i blok 29 i 29 a.

Wtorek 03 I 2023

  • a) jeden ksiądz od godz.9.00 ul. Częstochowska, Kamienna Krótka, Polna, Popiełuszki dwa numery.
  • b) drugi ksiądz od godz.9.00 ul. Fabryczna domy prywatne i bloki.

Środa 04 I 2023

  • a) jeden ksiądz od godz.9.00 ul. Targowa domy prywatne i blok 7.
  • b) drugi ksiądz od godz. 14.30 ul. POW i ul. Staszica.

Czwartek 05 I 2023

  • a) jeden ksiądz od godz.9.00- ul. Kilińskiego i Krakowski Zaułek.
  • b) drugi ksiądz od godz. 15.30 ul. – Reformacka, Błońska, Ciepłownicza, Wodna.

Sobota 07 I 2023 od godz. 9.00

  • a) jeden ksiądz ul. Kochelskiego i ul. Sejmu 4 letniego.
  • b) drugi ksiądz ul. Krakowskie Przedmieście.