Ważne informacje oraz przypomnienia, w związku ze zbliżającym się Wielkim Tygodniem i Triduum Paschalnym

 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca oraz 31 marca br. stanowią, że ograniczenia zgromadzeń religijnych do 5 osób obowiązują do dnia 11 kwietnia 2020 włącznie, a od dnia 12 kwietnia 2020 r. powraca się do ograniczenia do 50 osób. Trzeba jednak zaznaczyć, że Minister Zdrowia podczas konferencji prasowej oświadczył, iż szczegółowe zalecenia lub ograniczenia na czas Świąt Wielkanocnych zostaną przekazane dopiero tuż przed Wielkanocą (ze względu na dynamiczność sytuacji epidemicznej). Informacja ta została potwierdzona wczoraj przez Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski. Nie należy zatem domniemywać, że skoro wspomniane rozporządzenia przewidują od dnia 12 kwietnia powrót do ograniczenia w liczbie 50 osób, to na pewno tak będzie. Nie można więc w ogłoszeniach duszpasterskich przekazywać informacji że w Mszach świętych w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i w Oktawie będzie mogła uczestniczyć większa liczba wiernych. Wszelkie nowe decyzje władz państwowych będą przekazywane Księżom niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Odprawienie czwartej Mszy świętej w niedziele i święta nakazane (kwadrynacja) jest możliwe tylko za zgodą ordynariusza miejsca. Trzeba zatem zwrócić się do Księdza Arcybiskupa lub do Wikariuszy Generalnych z prośbą (przynajmniej ustną, uzupełnioną niezwłocznie pismem).
 3. Należy się zatroszczyć się o odnowienie postaci eucharystycznych w tabernakulach. Zgodnie z kan. 939 „Hostie konsekrowane, w ilości odpowiedniej do potrzeb wiernych, winny być przechowywane w puszce lub naczyniu, i często po spożyciu starych odnawiane”.
 4. Zachęćmy wiernych do współudziału w celebracjach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem środków społecznego przekazu, naszych mediów diecezjalnych, a szczególnie do łączności z Ojcem Świętym poprzez transmisje liturgii sprawowanych pod jego przewodnictwem w Watykanie.
 5. Wiernych można zachęcić, aby na Niedzielę Palmową przygotowali palmy, nawet jeśli nie będą uczestniczyć w Mszy świętej z poświęceniem palm. Przygotowane przez nich palmy mogą być tego dnia szczególną ozdobą w oknach domów, jako wyznanie wiary i znak powitania Chrystusa wstępującego do Jeruzalem.
 6. Zachęćmy wiernych do odprawienia w Wielki Piątek w domach Drogi Krzyżowej, do modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00, do odśpiewania Gorzkich Żali, a także do szczególnego uczczenia Chrystusa Ukrzyżowanego w znaku krzyża, poprzez udekorowanie go i znaki czci (zapalone świece, wyeksponowanie).
 7. Dodatkowe wezwanie w Modlitwie Wiernych na Wielki Piątek należy wygłosić jako przedostatnie, czyli pomiędzy wezwaniami 9. i 10.
 8. Przypomnijmy wiernym o rozpoczynającej się w Wielki Piątek nowennie przed Świętem Miłosierdzia Bożego.
 9. Na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej można pobrać broszurę z tekstem obrzędu błogosławieństwa stołu w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Zachęcamy do udostępniania broszury na parafialnych stronach internetowych i w mediach społecznościowych, a także do wydrukowania i przekazania wiernym w odpowiedni sposób: https://archiczest.pl/zaw/zalaczniki/1516958466/1585136582.pdf
 10. Osoby praktykujące pierwsze piątki miesiąca należy poinformować, że jeśli nie mogą tego dnia przystąpić do Komunii świętej, ale mają szczere tego pragnienie, nie przerywają tej praktyki. Należy natomiast (po ustaniu przeszkód) uzupełnić ją przedłużając o jeden miesiąc. Szczegółowe informacje zawarte są w komunikacie Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski: https://archiczest.pl/zaw/zalaczniki/1516958466/1585820945.pdf
 11. Przypominamy o ciążącym na proboszczach i administratorach parafii bezwzględnego obowiązku respektowania przepisów prawa dotyczących dopuszczalnej liczba wiernych.
 12. Zgodnie z Dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca 2020 r., liturgię Triduum Paschalnego celebruje się z kościołach katedralnych i parafialnych (z dopuszczeniem wyjątków dla seminariów i domów zakonnych).
 13. Na podstawie tego samego dokumentu w Wielki Czwartek kapłani w parafiach mogą celebrować lub koncelebrować Mszę świętą Wieczerzy Pańskiej także bez udziału ludu, wbrew wielowiekowej tradycji i stosownym przepisom prawa.

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA STOŁU

PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący rozpoczyna znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają:

Amen.

Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33:

Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:

„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane».”

Po odczytaniu tekstu przewodniczący rozpoczyna modlitwę Ojcze nasz., Zdrowaś Maryjo. oraz Wierzę w Boga.

Na zakończenie przewodniczący odmawia modlitwę:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy odpowiadają:

Amen Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy odpowiadają:

Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy odpowiadają:

Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący kończy znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają:

Amen.