Komunikat w sprawie publikacji dekretu Kongregacji ds. Duchowieństwa dotyczącego ks. Daniela Galusa

Częstochowa, 29 kwietnia 2022 r.

W odpowiedzi na prośbę Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, złożoną w związku z podnoszonymi przez ks. Daniela Galusa oskarżeniami, iż działania podejmowane przez Kurię Metropolitalną w Częstochowie są niezgodne z postanowieniami Stolicy Apostolskiej, Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, Ksiądz Arcybiskup Lazarus You Heung-sik, zezwolił na opublikowanie dekretu tejże Kongregacji z dnia 3 maja 2021 r., w którym Stolica Apostolska potwierdza zasadność i legalność działań Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego i dokonuje zmiany decyzji zawartych w jego dekrecie z dnia 10 listopada 2020 r. poprzez ich zaostrzenie. Z racji obszerności dekretu (8 stron) oraz tego, że zawiera on szczegółową analizę dokumentacji sprawy oraz faktów, czego upublicznienie mogłoby narazić dobre imię ks. Galusa na szkodę, Kongregacja poleciła opublikować wyłączenie końcową część dekretu, w której zawarte są decyzje Stolicy Apostolskiej co do ks. Galusa. Oryginał dekretu w języku włoskim został osobiście notyfikowany (przekazany do wiadomości) ks. Danielowi Galusowi w dniu 28 maja 2020 r., co potwierdził on własnoręcznym podpisem pod dokumentem. Publikowany poniżej dokument, to tłumaczenie wspomnianej części owego dekretu na język polski, które za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce przekazała Kongregacja ds. Duchowieństwa. Mamy nadzieję, że opublikowanie treści dekretu Kongregacji ds. Duchowieństwa pozwoli wszystkim przekonać się, że działania Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego są zgodne z prawem, a ks. Daniel Galus nie tylko sprzeciwia się decyzjom Stolicy Apostolskiej, ale niestety także głosi nieprawdziwe informacje, co jest tym bardziej skandaliczne, że dopuszcza się tego kapłan. ks. Mariusz BAKALARZ rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej Źródło: https://archiczest.pl/zapowiedzi/komunikat-w-sprawie-publikacji-dekretu-kongregacji-ds-duchowienstwa-dotyczacego-ks-daniela-galusa,1651228461.html