Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nielegalnego składowania odpadów

Warszawa, 03.03.2021 r.

Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nielegalnego składowania odpadów na terenach hal, magazynów i gruntów pod wynajem

W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów przez nieuczciwe podmioty w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych. W związku z tym ostrzegamy właścicieli gruntów oraz magazynów pod wynajem przed działalnością oszustów. Firmy wynajmują magazyny i inne nieruchomości pod pozorem legalnej działalności i gromadzą tam odpady bez wiedzy właściciela, a po wypełnieniu obiektu zaprzestają działalności i znikają.

Oszuści działają zazwyczaj według prostego schematu. Umowę z właścicielem podpisuje doraźnie powołana firma, nieoficjalnie współpracująca z nieuczciwym podmiotem. Wynajmowany teren w krótkim czasie zostaje zapełniony odpadami, a następnie firma znika z rynku, pozostawiając problem właścicielowi.

Zgodnie z ustawa o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W przypadku, gdy nie uda się odnaleźć podmiotu, który zdeponował nielegalnie odpady, obowiązek usunięcia odpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości, który musi ponieść całkowity koszt ich utylizacji.

Dlatego Główny Inspektor Ochrony Środowiska apeluje o dalece idącą ostrożność, dokładną weryfikację firm, z którymi zawierane są umowy oraz regularne kontrole wynajmowanych pomieszczeń i gruntów. W przeciwnym wypadku, wielomilionowym kosztem utylizacji takich odpadów, mogą zostać obciążeni właściciele gruntów.

Ograniczone zaufanie oraz rzetelna analiza umów i osób, z którymi je zawieramy, mogą zaoszczędzić poważnych kłopotów finansowych. Należy pamiętać, że przyjmując na swój teren odpady, bierzemy na siebie olbrzymi koszt ich utylizacji, o który wzbogaciła się zorganizowana grupa przestępcza.

Jednocześnie apeluję do wszystkich, aby uważnie obserwowali swoje najbliższe otoczenie, szczególnie dotyczy to osób zamieszkujących nieruchomości z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych. Naszą czujność powinien wzbudzić nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać w takie miejsca oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju beczek i pojemników. Każdy przypadek, który budzi nasze podejrzenia proszę zgłaszać niezwłocznie Policji, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz lokalnym władzom samorządowym.

Tylko nasz wspólne działania i odpowiedzialność pozwolą ochronić nasze środowisko i zdrowie przed negatywnym wpływem nielegalnie magazynowanych odpadów.